DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Вереітінов, М. О. (2021)
  Робота присвячена вивченню особливостей формування залежності і залежної поведінки. Розглянуті основні види і форми залежності. Вивчена та проаналізована вікова пріоритетність формування основних видів залежності в онтогенезі. ...
 • Суріна, В. А. (2021)
  Актуальність теми дослідження визначається наявністю в сучасному суспільстві гострих питань,пов’язаних з впливом реклами на особистість. Обґрунтовано доцільність застосування інструментарію, який існує в сучасних умовах ...
 • Кравців, В. В. (2021)
  Анотація. Метою даної роботи є здійснення теоретико-емпіричного аналізу психологічної ресурсності і копінг-стратегій особистості з різним рівнем розвитку духовності. На основі теоретичного аналізу ґенези уявлень концептів ...
 • Іванова, В. Д. (2021)
  Робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. У теоретичному розділі, проаналізовано та узагальнено наукову літературу з питань щодо сексу, сексуальності. У емпіричній частині, наведено та інтерпретовано ...
 • Грушева, А. К. (2021)
  Кваліфікаційна робота магістра має за мету теоретично та емпірично обґрунтувати значимість дисфункціональних когніцій у формуванні переживання самотності в юнацькому віці. Перший розділ містить теоретичне обґрунтування ...

View more