Browsing by Author Главацька, Ю. Л.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Classification of English and American fables : description of various charactersGlavatskaya, Yu. L; Главацька, Ю. Л.
2017THE TYPOLOGY OF REPETITIONS IN TEXT PREFACESGlavatskaya, Yu. L.; Главацька, Ю. Л.
2016Гротескний образ людини в текстах англомовних байок: лінгвокогнітивні механізми його формуванняГлавацька, Ю. Л.; Главацкая, Ю. Л.; Glavatskaya, Yu.
2013ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМИ КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ БАЙКИГлавацька, Ю. Л.
2013ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТУ АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИГлавацька, Ю. Л.
2013ЗМІСТ ТА СМИСЛ ТЕКСТУ АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТГлавацька, Ю. Л.
2008КЛЮЧОВІ СМИСЛОВІ ОЗНАКИ ЯК КРИТЕРІЙ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ БАЙОКГлавацька, Ю. Л.
2007КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВА МОДЕЛЬ РОЗГОРТАННЯ СМИСЛУ ТЕКСТУ АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ ІЗ ГУМОРИСТИЧНОЮ ТОНАЛЬНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ БАЙОК ДОБИ РЕАЛІЗМУ)Главацька, Ю. Л.
2013ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМІЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ БАЙОК)Главацька, Ю. Л.
2013МОДЕЛЬ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ КОМІЗМ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ БАЙОКГлавацька, Ю. Л.
2004Напрями еволюції стилю байки : від античної до англомовної байки XIX – XX столітьГлавацька, Ю. Л.
2013Образна специфіка англомовної байки крізь призму розвитку різних видів мисленняГлавацька, Ю. Л.
2013ОБСЯГ ТЕКСТУ ЯК ДОМІНАНТНИЙ ЖАНРОВИЙ КРИТЕРІЙ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ БАЙОКГлавацька, Ю. Л.
2010ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ БАСНИГлавацька, Ю. Л.
2009СЕМАНТИКА ТЕКСТОВОЇ СИТУАЦІЇ “СВІТ ЛЮДИНИ – СВІТ ТВАРИН” (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ БАЙОК ДЖЕЙМСА ТЕРБЕРА)Главацька, Ю. Л.
2005Становлення байки як жанруГлавацька, Ю. Л.
2008ТЕКСТ АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ У РІЗНИХ НАУКОВИХ ПАРАДИГМАХ : ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИГлавацька, Ю. Л.
2013ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗМІНИ В ЇЇ КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВІЙ СТРУКТУРІГлавацька, Ю. Л.