Browsing by Author Костючков, С. К.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Cоціально-культурний аспект людської природи в контексті філософської антропологіїКостючков, С. К.
2014Біологічне й соціальне розуміння природи людини: біополітичний аспектКостючков, С. К.
2014БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ І ЦІННОСТЕЙ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2015Біополітичне підґрунтя філософсько-освітньої концепції в умовах громадянського суспільства: МонографіяКостючков, С. К.
2014БІОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІМПЛІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2015Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовахКостючков, С. К.
2017БІОФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2013ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: ПАРТНЕРСТВО В ІМ’Я ДЕМОКРАТІЇКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2010ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙКостючков, С. К.
2015ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СКЛАДНОСТРУКТУРОВАНА ПЛЮРАЛІСТИЧНА СИСТЕМА: ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2013Громадянське суспільство і держава: взаємодія в сфері гуманізації освітнього процесуКостючков, С. К.
2010ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇКостючков, С. К.
2013ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СОЦІУМУКостючков, С. К.
2016ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ «ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ЗМІЇ» В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2014ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕКостючков, С. К.
2015ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: БИОСОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕКостючков, С. К.
2017КОМПЕТЕНТНІСНО-ЗНАННЄВА ПІДГОТОВКА ЛЮДИНИ ДО ЖИТТЯ В УМОВАХ НОВОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВАКостючков, С. К.; Костючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2015Компетентність як інтегральний соціально-особистісний поведінковий феномен: філософсько-освітній контекстКостючков, С. К.
2012ЛИЧНОСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОКОРРЕЛЯЦИИКостючков, С. К.; Kostyuchkov, S. K.
2008МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИКостючков, С. К.