DSpace Repository

SYSTEMATIC REHABILITATION OF STUDENT YOUTH WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDERS UNDER CONDITIONS OF THE ARMED CONFLICT IN EASTERN UKRAINE

Show simple item record

dc.contributor.author Zavatskyi, V. Yu.
dc.contributor.author Piletska, L. S.
dc.contributor.author Zavatska, N. Ye.
dc.contributor.author Semenov, O. S.
dc.contributor.author Blyskun, O. O.
dc.contributor.author Blynova, O. Ye.
dc.contributor.author Yaremchuk, V. V.
dc.contributor.author Popovych, I. S.
dc.contributor.author Завацький, В. Ю.
dc.contributor.author Пілецька, Л. С.
dc.contributor.author Завацька, Н. Є.
dc.contributor.author Семенов, О. С.
dc.contributor.author Блискун, О. О.
dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.contributor.author Яремчук, В. В.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.date.accessioned 2020-04-17T09:28:59Z
dc.date.available 2020-04-17T09:28:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10467
dc.description Zavatskyi, V. Yu., Piletska, L. S., Zavatska, N. Ye., Semenov, O. S., Blyskun, O. O., Blynova, O. Ye. Yaremchuk, V. V. & Popovych, I. S. (2020). Systematic Rehabilitation of Student Youth with Post-Traumatic Stress Disorders under Conditions of the Armed Conflict in Eastern Ukraine. Revista ESPACIOS, Vol. 41(6). Page 20. uk_UA
dc.description.abstract The study examines and analyzes systematic rehabilitation of student youth with post-traumatic stress disorders. The results of the regression analysis makes it possible to select significant parameters of PTSD – predicators of social maladjustment of the research participants and distinguish the types of the symptoms of these disorders in the sub-groups the experimental group: active-protective (36.3%), passive-protective (39.3%) and discordant (24.4%). The study presents a structural model of the types of PTSD symptoms. Досліджено і проаналізовано системну реабілітацію студентської молоді з посттравматичними стресовими розладами. Показано, що у студентської молоді із ПТСР більш висока активність таких психологічних захисних механізмів як витиснення, регресія, заміщення, компенсація, реактивне утворення (р≤.05). За результатами регресійного аналізування зроблено відбір значущих параметрів ПТСР – предикторів соціальної дезадаптації досліджуваних та виокремлено типи проявів цих розладів у підгрупах експериментальної групи: активно-захисний (36.3%), пасивно-захисний (39.3%) та дисгармонійний (24.4%). Побудовано структурну модель типів проявів ПТСР. uk_UA
dc.subject PTSD uk_UA
dc.subject stress uk_UA
dc.subject rehabilitation uk_UA
dc.subject coping-strategy uk_UA
dc.subject ПТСР uk_UA
dc.subject стрес uk_UA
dc.subject реабілітація uk_UA
dc.subject копінг-стратегія uk_UA
dc.title SYSTEMATIC REHABILITATION OF STUDENT YOUTH WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDERS UNDER CONDITIONS OF THE ARMED CONFLICT IN EASTERN UKRAINE uk_UA
dc.title.alternative Системна реабілітація студентської молоді з посттравматичними стресовими розладами в умовах військового конфлікту на Сході України uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account