DSpace Repository

ЕВОЛЮЦІЯ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДНІПРА В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ

Show simple item record

dc.contributor.author Бондар, Ю. В.
dc.date.accessioned 2020-06-09T07:51:24Z
dc.date.available 2020-06-09T07:51:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/10769
dc.description Бондар, Ю. В. Еволюція гирлової області Дніпра в умовах антропогенного впливу = Evolution of the Dnipro estuary area under the conditions of anthropogenic influence : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Ю. В. Бондар ; наук. керівник д.г.н., доцент О. В. Давидов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра екології та географії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 63 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є дослідження еволюція гирлової області Дніпра в умовах антропогенного впливу. Об’єктом дослідження - гирлова область Дніпра. В першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуті поняття та різноманіття гирлових областей річок. У другому розділі проаналізувати природні особливості гирлової області Дніпра. У третьому розділі оцінено рівень антропогенного навантаження на гирлову область Дніпра. У четвертому розділі зазначено рекомендації, щодо поліпшення стану гирлової області Дніпра. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо поліпшення стану гирлової області Дніпра. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (обсягом 61 джерело). Загальний обсяг роботи становить 63 сторінки. The aim of the work is to study the evolution of the Dnipro estuary area under the conditions of anthropogenic influence. The object of research is the estuary area of the Dnipro. In the first section of the qualification work the concepts and variety of river estuaries are considered. In the second section to analyze the natural features of the Dnipro estuary area. The third section assesses the level of anthropogenic load on the Dnipro estuary area. The fourth section contains recommendations for improving the condition of the Dnipro estuary area. Based on the results of the work, conclusions and proposals were made to improve the condition of the Dnipro estuary area. Qualification work consists of an introduction, four sections, conclusions, a list of sources used (volume 61 sources). The total volume of the work is 63 pages. uk_UA
dc.subject гирлова область Дніпра uk_UA
dc.subject річка Дніпро uk_UA
dc.subject антропогенний вплив uk_UA
dc.subject антропогенна трансформація uk_UA
dc.subject estuary area of the Dnipro uk_UA
dc.subject river Dnipro uk_UA
dc.subject anthropogenic influence uk_UA
dc.subject anthropogenic transformation uk_UA
dc.title ЕВОЛЮЦІЯ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДНІПРА В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ uk_UA
dc.title.alternative EVOLUTION OF THE DNIPRO ESTUARY AREA UNDER THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account