DSpace Repository

RESEARCH OF INTERDEPENDENCE OF VARIABLES AND FACTOR STRUCTURE OF MASTERS’ READINESS FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY

Show simple item record

dc.contributor.author Popovych, I. S.
dc.contributor.author Tsiuniak, O.
dc.contributor.author Pyslar, A. B.
dc.contributor.author Lialiuk, G.
dc.contributor.author Bondarenko, V.
dc.contributor.author Kovtun, O.
dc.contributor.author Los, O.
dc.contributor.author Цюняк, О. П.
dc.contributor.author Пислар, А. Б.
dc.contributor.author Лялюк, Г. М.
dc.contributor.author Бондаренко, В. А.
dc.contributor.author Ковтун, О. А.
dc.contributor.author Лось, О. М.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.date.accessioned 2020-06-15T11:04:39Z
dc.date.available 2020-06-15T11:04:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/10796
dc.description Tsiuniak, O., Pyslar, A., Lialiuk, G., Bondarenko, V., Kovtun, O., Los, O. & Popovych, I. (2020). Research of interdependence of variables and factor structure of masters’ readiness for innovative pedagogical activity. Revista Inclusiones, Vol: 7 num 3, 427-452. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the empirical study is to establish the interdependence of variables and build a factor structure of masters’ readiness for innovative pedagogical activity. The pedagogical conditions for forming the readiness of future masters to innovate in the process of training are characterized. Research methods: theoretical analysis and generalization, test methods with standardized questionnaires, factor analysis. The structure of masters’ readiness for innovative pedagogical activity is determined by factor analysis. The structure of masters’ readiness for innovative pedagogical activity combined four main factors (73.92%). It was found that the main one is F2 “cognitive readiness” (9.38%), which is positively correlated with F1 “motivational-activity readiness” (rs=.123; p≤.01), F3 “sense-vitality readiness” (rs=.204; p≤.01) and F4 “procedural readiness” (rs=.141; p≤.01). It is stated that scientific received facts give an objective understanding of the subject of the research. The received knowledge is expedient to be operationalized in the training of masters. Метою емпіричного дослідження є дослідження взаємозалежності змінних і побудова факторної структури готовності магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. Магістерський рівень вищої освіти є важливим етапом навчально-професійної підготовки фахівців на якому здобувач формує компетенції, спрямовані на якісну організацію управління змінами в освітньому процесі. Обґрунтовано та охарактеризовано педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки. Методи дослідження: теоретичне аналізування і узагальнення, тестові методики зі стандартизованими анкетами, факторний аналіз. Факторним аналізом визначено структуру готовності магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. Встановлено найбільш значущі взаємозалежності змінних і досліджуваних взаємозв’язків на статистично достовірному рівні (p≤.01; p≤.05). Структура готовності магістрів до інноваційної педагогічної діяльності об’єднала чотири основні фактори (73.92%). Встановлено, що основним є F2 “когнітивна готовність” (9.38%), який позитивно взаємопов’язаний з F1 “мотиваційно-діяльнісна готовність” (rs=.123; p≤.01), F3 “сенсо-життєва готовність” (rs=.204; p≤.01) і F4 “процесуальна готовність” (rs=.141; p≤.01). Констатовано, що отримані наукові факти дають об’єктивне розуміння предмету дослідження. Здобуті знання доцільно операціоналізувати у навчально-професійну підготовку магістрів. uk_UA
dc.subject Innovation uk_UA
dc.subject Education uk_UA
dc.subject Professional Training uk_UA
dc.subject Competence uk_UA
dc.subject Інноватика uk_UA
dc.subject Освіта uk_UA
dc.subject Професійна підготовка uk_UA
dc.subject Компетентність uk_UA
dc.title RESEARCH OF INTERDEPENDENCE OF VARIABLES AND FACTOR STRUCTURE OF MASTERS’ READINESS FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY uk_UA
dc.title.alternative ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ЗМІННИХ ТА ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account