DSpace Repository

БІОЛОГІЯ КАМ’ЯНОЇ КУНИЦІ (MARTES FOINA) НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Токар, Т. П.
dc.date.accessioned 2020-07-01T13:10:32Z
dc.date.available 2020-07-01T13:10:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/11010
dc.description Токар, Т. П. Біологія кам’яної куниці (martes foina) на території Херсонської області = Biology of Martes foina in the Kherson region : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. П. Токар ; наук. керівник к.б.н., доцент С.К. Семенюк ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра екології та географії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 41 с. uk_UA
dc.description.abstract Родина куницевих – особлива за біологією родина хижих ссавців, які відіграють вагому роль у біоценозах. Майже усі представники фауни – Східної Європи – мисливські звірі. На сьогоднішній час, чисельність кам’яної куниці ймовірно досягла своєї вершини, звірів почали частіше помічати в станціях, які раніше вважалися для них нехарактерними. Більшість кам'яних куниць мешкають в невеликих містах, селищах та селах. Як сховища вони використовують горища одноповерхових будівель, надаючи перевагу тим місцям, де люди постійно не живуть – крамницям, нежилим будинкам, господарчим будівлям. Досліджуючи особливості живлення кам’яної куниці відмітимо, що важливою частиною раціону куницевих є хребетні тварини. Важливим компонентом раціону куницевих є ссавці, який був найчисленнішим класом у досліджуваних матеріалах, – понад 8 видів, що складає 54%. Частіше всього в досліджуваних зразках було знайдено залишки мишоподібних гризунів, особливо полівки звичайної (Microtus arvalis) – 16%. Рідше зустрічалася вивірка звичайна (Sciurus vulgaris) – 6%, миша лісова (Sylvaemus sylvaticus) – 6%, і щур сірий (Rattus norvegicus) – 3%. Щур водяний (Arvicola amphibius), хом'як звичайний (Cricetus cricetus), кіт свійський (Felis catus) та заєць сірий (Lepus europaeus) – зустрічались лише поодинокі випадки. А також досить значна частка гризунів – 15%, яких не вдалося визначити. Кам’яна куниця харчується хребетними тваринами і рослинами в однакових співвідношеннях – по 49%. Лише 2% їх раціону становлять безхребетні. Куниця лісова так як і кам’яна переважно харчується хребетними – 57%, проте у її харчуванні менший відсоток рослинних кормів – 29% і більше безхребетних – 14%. Ласка, характерний хижак, який харчується переважно хребетними – 81%, рослинні корми в її раціоні становлять всього 19%. The marten family is a biologically special family of carnivorous mammals that play an important role in biocenoses. Almost all representatives of the fauna - Eastern Europe - are hunting animals. By now, the number of the stone marten has probably reached its peak, and animals have become more common in stations that were previously considered uncharacteristic of them. Most martens foina live in small towns, villages and hamlets. As storage, they use the attics of one-story buildings, giving preference to those places where people do not live permanently - shops, non-residential buildings, outbuildings. Examining the diet of the marten, we note that an important part of the diet of martens are vertebrates. An important component of the diet of martens is mammals, which was the most numerous class in the studied materials - more than 8 species, which is 54%. Remains of murine rodents, Microtus arvalis, were most often found in the studied samples - 16%. Sciurus vulgaris was less common - 6%, Sylvaemus sylvaticus – 6%, and Rattus norvegicus – 3%. Arvicola amphibius, Cricetus cricetus, Felis catus and Lepus europaeus – there were only a few cases. And also quite a significant proportion of rodents – 15%, which could not be determined. The marten foina feeds on vertebrates and plants in equal proportions – 49%. Only 2% of their diet is invertebrates. Forest marten, as well as stone marten, mainly feeds on vertebrates - 57%, but in its diet a smaller percentage of plant food – 29% and more invertebrates – 14%. Weasel, a characteristic predator that feeds mainly on vertebrates – 81%, plant foods in its diet are only 19%. uk_UA
dc.subject Кам’яна куниця uk_UA
dc.subject родина uk_UA
dc.subject хижі ссавці uk_UA
dc.subject куницеві uk_UA
dc.subject Херсонська область uk_UA
dc.subject Martes foina uk_UA
dc.subject family uk_UA
dc.subject carnivorous mammals uk_UA
dc.subject marten uk_UA
dc.subject Kherson region uk_UA
dc.title БІОЛОГІЯ КАМ’ЯНОЇ КУНИЦІ (MARTES FOINA) НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ uk_UA
dc.title.alternative BIOLOGY OF MARTES FOINA IN THE KHERSON REGION uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account