DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Show simple item record

dc.contributor.author Дрик, В. В.
dc.date.accessioned 2020-07-21T12:21:30Z
dc.date.available 2020-07-21T12:21:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11369
dc.description Дрик, В. В. Формування системи стратегічного планування діяльності м’ясопереробних підприємств = Formation of a strategic planning system for meat processing enterprises: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Дрик ; наук. керівник к.е.н., доцент С. М. Євтухова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т економіки і менеджменту, Кафедра менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 85 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі надано характеристику історичних етапів і економічних умов виникнення та розвитку стратегічного планування діяльності підприємства; узагальнено базові положення змісту процесу стратегічного планування та реалізації стратегії діяльності підприємства; здійснено аналітичну оцінку діяльності вітчизняних м’ясопереробних підприємств з точки зору визначення основних передумов для її стратегічного планування, в тому числі аналіз сучасного стану планової діяльності з метою виявлення практики стратегічного планування; надано рекомендації щодо здійснення стратегічного планування та реалізації стратегій діяльності м’ясопереробних підприємств відповідно до сучасних умов їх функціонування у ринковому просторі. The paper describes the historical stages and economic conditions of the emergence and development of strategic planning of the enterprise; the basic provisions of the content of the process of strategic planning and implementation of the strategy of the enterprise are generalized; an analytical assessment of the activities of domestic meat processing enterprises in terms of determining the main prerequisites for its strategic planning, including an analysis of the current state of planning activities in order to identify the practice of strategic planning; recommendations for the implementation of strategic planning and implementation of strategies for meat processing enterprises in accordance with the current conditions of their operation in the market space. uk_UA
dc.subject стратегічне планування uk_UA
dc.subject м’ясопереробні підприємства uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject strategic planning uk_UA
dc.subject meat processing enterprises uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ uk_UA
dc.title.alternative FORMATION OF A STRATEGIC PLANNING SYSTEM FOR MEAT PROCESSING ENTERPRISES uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account