DSpace Repository

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ

Show simple item record

dc.contributor.author Чернова, Т. В.
dc.date.accessioned 2021-07-26T11:26:34Z
dc.date.available 2021-07-26T11:26:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15028
dc.description Чернова, Т. В. Експериментальні задачі як засіб розвитку мотивації учнів до вивчення фізики у 7 класі = Experimental tasks as a means of the development of pupils’ motivation to study physics in 7 th grade : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. В. Чернова ; наук. керівник к.п.н., Н. В.Куриленко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2021. – 45 с. uk_UA
dc.description.abstract Актуальність теми обумовлена тим, що з кожним роком пізнавальний інтерес школярів до вивчення фізики зменшується. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграє вмотивованість школярів до вивчення цього предмету. Одним із способів формування пізнавальних мотивів до вивчення фізики у 7 класі ми виділяємо розв’язування експериментальних задач. У процесі дослідження нами було розроблено методичні рекомендації до розв’язування експериментальних задач та приклади їх застосування у освітньому процесі з фізики 7 класу. Використання цих матеріалів буде корисним для учителів фізики закладів загальної середньої освіти та здобувачам освіти під час проходження виробничої практики. The relevance of the topic is due to the fact that every year the cognitive interest of students in the study of physics decreases. An important role in solving this problem is played by the motivation of students to study this subject. One of the ways to form cognitive motives for studying physics in 7th grade, we highlight the solution of experimental problems. In the course of the research we developed methodical recommendations for solving experimental problems and examples of their application in the educational process in 7th grade physics. The use of these materials will be useful for physics teachers of general secondary education and students during their internship. uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject мотив uk_UA
dc.subject мотивація uk_UA
dc.subject експериментальні задачі uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject motive uk_UA
dc.subject motivation uk_UA
dc.subject experimental tasks uk_UA
dc.title ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ uk_UA
dc.title.alternative EXPERIMENTAL TASKS AS A MEANS OF THE DEVELOPMENT OF PUPILS’ MOTIVATION TO STUDY PHYSICS IN 7TH GRADE uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account