DSpace Repository

Географічний аналіз і перспективи використання туристичних ресурсів Новокаховської та Бериславської територіальних громад Херсонської області

Show simple item record

dc.contributor.author Сорокіна, О. О.
dc.date.accessioned 2022-01-25T12:03:03Z
dc.date.available 2022-01-25T12:03:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16019
dc.description Сорокіна, О. О. Географічний аналіз і перспективи використання туристичних ресурсів Новокаховської та Бериславської територіальних громад Херсонської області = Geographical analysis and prospects of using tourist resources of Novokakhovka and Beryslav territorial communities of Kherson region : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. О. Сорокіна : наук. керівник, д. геогр. н., проф. І. В. Гукалова : Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т., Ф-т. біології, географії та екології, Кафедра географії та екології. ̶ Херсон : ХДУ, 2021. ̶ 51 с. uk_UA
dc.description.abstract в дипломній роботі охарактеризовано теоретичні основи дослідження туристично-рекреаційних ресурсів та розкрито методику дослідження на рівні територіальних громад. У процесі роботи проаналізовано передумови розвитку туристичної діяльності, а саме природні, природно-антропогенні та суспільно-історичні туристичні ресурси Новокаховської та Бериславської громад Херсонської області. Розроблені, пройдені та обгрунтовані «нові» орієнтовані на інтереси та вік екскурсантів туристичні стежки та маршрути територіальними громадами. Знайдено головні перспективи розвитку туризму в даних громадах області та виявлено вплив децентралізації на наявний ресурсний потенціал, визначивши тим самим їх спроможність. In the diploma work the theoretical bases of research of tourist and recreational resources are characterized and the research technique at the level of territorial communities is opened. In the course of the work the preconditions of development of tourist activity are analyzed, namely natural, natural-anthropogenic and social-historical tourist resources of Novokakhovka and Beryslav communities of Kherson region. Developed, passed and substantiated "new" focused on the interests and age of tourists hiking trails and routes by local communities. The main prospects of tourism development in these communities of the region are found and the influence of decentralization on the available resource potential is revealed, thus determining their capacity. uk_UA
dc.subject потенціал uk_UA
dc.subject туристичні ресурси uk_UA
dc.subject маршрути uk_UA
dc.subject дестинації uk_UA
dc.subject територіальні громади uk_UA
dc.subject методи uk_UA
dc.subject potential uk_UA
dc.subject routes uk_UA
dc.subject destinations uk_UA
dc.subject local communities uk_UA
dc.subject methods uk_UA
dc.subject tourist resources uk_UA
dc.title Географічний аналіз і перспективи використання туристичних ресурсів Новокаховської та Бериславської територіальних громад Херсонської області uk_UA
dc.title.alternative Geographical analysis and prospects of using tourist resources of Novokakhovka and Beryslav territorial communities of Kherson region uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account