DSpace Repository

Несприятливі природні явища в береговій зоні морів України в контексті техніки безпеки школярів під час літніх канікул

Show simple item record

dc.contributor.author Зайченко, Т. О.
dc.date.accessioned 2022-01-25T12:27:32Z
dc.date.available 2022-01-25T12:27:32Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16023
dc.description Зайченко, Т. О. Несприятливі природні явища в береговій зоні морів України в контексті техніки безпеки школярів під час літніх канікул = Adverse natural phenomena in the coastal sea zone of Ukraine in the safety context of schoolchildren during the summer holidays : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. О. Зайченко : наук. керівник к. геогр. н., доц. О. В. Давидов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 54 с. uk_UA
dc.description.abstract у науковій роботі розкрито тему несприятливих природних явищ в межах берегової зони морів України в контексті техніки безпеки учнів під час літнього відпочинку. Першому розділі мова йде про визначення поняття «несприятливі природні явища» їх різноманіття, специфіку. В другому розділі розглядаються правила поведінки та техніка безпеки в середовищах: водному, повітряному, геологічному, біологічному, техногенному, під час літнього відпочинку. У заключному третьому аналізуються методологічні основи вивчення несприятливих природних явищ в урочний та позаурочний час, та застосування сучасних гаджетів в умовах інформування про негативні явища. / the scientific work reveals the topic of adverse natural phenomena within the coastal zone of the seas of Ukraine in the context of safety of students during summer vacation. The first section deals with the definition of "adverse natural phenomena", their diversity, specificity. The second section discusses the rules of conduct and safety in environments: water, air, geological, biological, man-made, during the summer holidays. The final third analyzes the methodological foundations of the study of adverse natural phenomena in class and extracurricular time, and the use of modern gadgets in terms of informing about negative phenomena uk_UA
dc.subject несприятливі природні явища uk_UA
dc.subject берегова зона uk_UA
dc.subject Чорне море uk_UA
dc.subject Азовське море uk_UA
dc.subject правила поведінки uk_UA
dc.subject техніка безпеки uk_UA
dc.subject гаджети uk_UA
dc.subject інформування uk_UA
dc.subject позашкільна діяльність uk_UA
dc.subject adverse natural phenomena uk_UA
dc.subject coastal zone uk_UA
dc.subject Black Sea uk_UA
dc.subject Sea of Azov uk_UA
dc.subject rules of conduct uk_UA
dc.subject safety uk_UA
dc.subject gadgets uk_UA
dc.subject information uk_UA
dc.subject extracurricular activities uk_UA
dc.title Несприятливі природні явища в береговій зоні морів України в контексті техніки безпеки школярів під час літніх канікул uk_UA
dc.title.alternative Adverse natural phenomena in the coastal sea zone of Ukraine in the safety context of schoolchildren during the summer holidays uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account