DSpace Repository

ГОТОВНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Show simple item record

dc.contributor.author Рефатов, Р. З.
dc.date.accessioned 2022-02-11T07:12:57Z
dc.date.available 2022-02-11T07:12:57Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16354
dc.description Рефатов, Р. З. Готовність здобувачів закладів вищої освіти зі спеціальності «Середня освіта» до роботи з учнями з особливими освітніми потребами = The willingnesse of students of universities in the specialty “Secondary education” to work with students with special educational needs : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Р. З. Рефатов ; наук. керівник к. психол. н., доцента О. М. Лось ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра спеціальної освіти. – Херсон : ХДУ, 2019 – 65 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розглядаються складові поняття «готовності» майбутніх викладачів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а також важливість професійної та психологічної сторін цього поняття і методи підвищення готовності майбутніх викладачів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Робота викладена на 65 сторінках, і містить 3 розділи й 43 джерела в переліку посилань. The research examines the components of the concept of "readiness" of future teachers to work with children with special educational needs, as well as the importance of professional and psychological aspects of this concept and methods of improving the readiness of future teachers to work with children with special educational needs. The research is 65 pages long and contains 3 sections and 43 sources in the list of references. uk_UA
dc.subject учні з особливими освітніми потребами uk_UA
dc.subject інклюзивна освіта uk_UA
dc.subject педагог uk_UA
dc.subject освітнє середовище uk_UA
dc.subject коучинг uk_UA
dc.subject students with special educational needs uk_UA
dc.subject inclusive education uk_UA
dc.subject teacher uk_UA
dc.subject educational environment uk_UA
dc.subject coaching uk_UA
dc.title ГОТОВНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ uk_UA
dc.title.alternative THE WILLINGNESSE OF STUDENTS OF UNIVERSITIES IN THE SPECIALTY “SECONDARY EDUCATION” TO WORK WITH STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account