DSpace Repository

RESEARCH OF THE MENTAL STATES OF ANXIETY OF FOURTH-GRADERS IN SECONDARY SCHOOLS DURING THE PROGRESSION OF THE COVID-19 PANDEMIC

Show simple item record

dc.contributor.author Popovych, I.
dc.contributor.author Kokorina, Y.
dc.contributor.author Pyslar, A.
dc.contributor.author Palchynska, M.
dc.contributor.author Pavliuk, M.
dc.contributor.author Raіevska, Y.
dc.contributor.author Torop, K.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.contributor.author Кокоріна, Ю. Є.
dc.contributor.author Пислар, А. Б.
dc.contributor.author Пальчинська, М. В.
dc.contributor.author Павлюк, М. М.
dc.contributor.author Раєвська, Я. М.
dc.contributor.author Тороп, К. С.
dc.date.accessioned 2022-02-16T11:12:49Z
dc.date.available 2022-02-16T11:12:49Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16384
dc.description Popovych, I., Kokorina, Y., Pyslar, A., Palchynska, M., Pavliuk, M., Raіevska, Y., & Torop, K. (2022). Research of the Mental States of Anxiety of Fourth-Graders in Secondary Schools during the Progression of the COVID-19 Pandemic. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 32-51. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/506 uk_UA
dc.description.abstract The aim of the article is to study the mental states factors of primary school pupils’ anxiety during the progression of the COVID-19 pandemic. The psychological factors of school anxiety and fears are theoretically substantiated. The methodological starting points of the empirical study are distinguished. The combination of psychological and physiological semantic parameters of the phenomenon is taken into account. Valid psychodiagnostic methods were used. The structure of mental states of pupils’ anxiety, which consisted of five main factors F1-F5 (ΣD = 76.371; V = 20.005), was studied by factor analysis of ANOVA. It is established that the principal is the mental state F1 “School anxiety” (D = 38.029; V = 9.962), which is interrelated with the mental state F4 “Self-realization anxiety” (D = 9.711; V = 2.544) (rs=-.443; p≤.01) and the mental state F2 “Emotional-expressive anxiety” (D=16.057; V=4.206) (rs=.373; p≤.01). It was established and grounded that the mental state F5 “Isolation-physiological anxiety” (D=4.529; V=1.186) is suicidal. It is generalized that the obtained empirical results and theoretical substantiations will promote: realization of the decision of educational problems in primary school age; implementation of the obtained results in preventive and corrective-developmental work; will reduce anxiety and affect the formation of adequate behavior of fourth-graders of secondary education. Метою статті є дослідження психологічної структуру, змінних і взаємозалежності факторів психічних станів тривожності учнів молодшого шкільного віку під час прогресування пандемії COVID-19. Теоретично обґрунтовано психологічні чинники виникнення шкільної тривожності і страхів. Окреслено методологічні вихідні положення емпіричного дослідження, враховано поєднання психологічних та фізіологічних змістових параметрів феномену. Застосовано валідний психодіагностичний інструментарій. Досліджено факторним аналізом ANOVA структуру психічних станів тривожності учнів, яку склали п’ять основних факторів F1-F5 (∑D=76.371; V=20.005). Встановлено, що основним є психічний стан F1 “Шкільна тривожність” (D=38.029; V=9.962), який взаємопов’язаний з психічним станом F4 “Самореалізаційна тривожність” (D=9.711; V=2.544) (rs=-.443; p≤.01) і психічним станом F2 “Емоційно-експресивна тривожність” (D=16.057; V=4.206) (rs=.373; p≤.01). Встановлено і обґрунтовано, що психічний стан F5 “Ізоляційно-фізіологічна тривожність” (D=4.529; V=1.186) є суїцидонебезпечними. Узагальнено, що отримані емпіричні результати та теоретичні обґрунтування сприятимуть операціоналізації вирішення навчально-виховних завдань в молодшому шкільному віці; впровадження отриманих результатів в профілактичну та корекційно-розвивальна роботу, знижуватиме тривожність і впливатиме на формування адекватної поведінку учнів четвертих класів закладів середньої освіти. uk_UA
dc.subject Pupil uk_UA
dc.subject anxiety uk_UA
dc.subject adaptation uk_UA
dc.subject fears uk_UA
dc.subject suicide uk_UA
dc.subject school spaciousness uk_UA
dc.subject школяр uk_UA
dc.subject тривога uk_UA
dc.subject адаптація uk_UA
dc.subject страхи uk_UA
dc.subject суїцид uk_UA
dc.subject шкільний простір uk_UA
dc.title RESEARCH OF THE MENTAL STATES OF ANXIETY OF FOURTH-GRADERS IN SECONDARY SCHOOLS DURING THE PROGRESSION OF THE COVID-19 PANDEMIC uk_UA
dc.title.alternative ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТРИВОЖНОСТІ УЧНІВ ЧЕТВЕРТИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОГРЕСУВАННЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account