DSpace Repository

PROFESSIONAL RELEVANCE OF POTENTIAL LABOR EMIGRANTS

Show simple item record

dc.contributor.author Blynova, O.
dc.contributor.author Derevianko, S.
dc.contributor.author Ivanova, O.
dc.contributor.author Popovych, I. S.
dc.contributor.author Estay Sepulveda, J. G.
dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.contributor.author Дерев’янко, С. М.
dc.contributor.author Іванова, О. В.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.contributor.author Естай Сепулведа, Х. Г.
dc.date.accessioned 2022-04-28T11:06:01Z
dc.date.available 2022-04-28T11:06:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16431
dc.description Blynova, O., Derevianko, S., Ivanova, O., Popovych, I., & Estay Sepulveda, J. G. (2022). Professional relevance of potential labor emigrants. Revista Notas Históricas y Geográficas, 29, 88-106. uk_UA
dc.description.abstract The purpose is to examine professional relevance in the formation of migration policy in the dimensions of social geography and social-psychological determinants of emigrants’ behavior. We conducted empirical research involving people who applied for consultation to official institutions, agencies and economic entities dealing with search for job vacancies and employment of Ukrainian citizens abroad. Метою є визначення професійної затребуваності у формуванні міграційної політики у вимірах соціальної географії і соціально-психологічних детермінант поведінки емігрантів. Проведено емпіричне дослідження серед осіб, які зверталися за консультацією до офіційних установ та агенцій, суб’єктів господарської діяльності, які задіяні в пошуку трудових вакансій та здійснюють працевлаштування громадян України за рубежем. Застосовано психодіагностичні методики: опитувальник “Професійна затребуваність особистості” (О. Харитонова); “Опитувальник стилів ідентичності” M. Берзонські (адаптація О. Бєлінська і I. Бронін); “П’ятифакторний особистісний опитувальник” (адаптація Л. Бурлачук і Д. Ковальов). Результати. З’ясовано, що у потенційних трудових мігрантів, які звертаються до різних агенцій та організацій з метою отримання інформації про можливості працевлаштування за кордоном, спостерігається низький та нижче за середній рівень задоволеності професійною самореалізацією, своєю професійною затребуваністю, результатами власної професійної діяльності. Визначено відмінності між групою потенційних мігрантів та групою осіб, які працевлаштовані та не мають намірів для виїзду за кордон за параметрами: “задоволеність реалізацією професійного потенціалу” (р<.01); “належність до професійної спільноти” (р<.05); “переживання професійної затребуваності” (р < .05). Висновки. Виявлено, що у групі потенційних мігрантів переважає дифузний стиль ідентичності, рішення потенційних мігрантів стосовно важливих життєвих та професійних ситуацій залежать від випадкових чинників, що свідчить про нездатність тримати чіткий вектор професійного розвитку, бачити професійну мету та шляхи її послідовної реалізації. Встановлено наявність взаємозв’язків між переживанням професійної затребуваності та особистісними характеристиками потенційних мігрантів, а саме, з’ясовано, що високий рівень оцінки своєї професійної компетентності, професійного авторитету, задоволеності реалізацією професійного потенціалу зумовлюється відкритістю досвіду, комунікативністю, організованістю, високим рівнем самоконтролю поведінки. uk_UA
dc.subject Social geography uk_UA
dc.subject Migratory behavior uk_UA
dc.subject Migration policy uk_UA
dc.subject Professional identity uk_UA
dc.subject соціальна географія uk_UA
dc.subject міграційна поведінка uk_UA
dc.subject міграційна політика uk_UA
dc.subject професійна ідентичність uk_UA
dc.title PROFESSIONAL RELEVANCE OF POTENTIAL LABOR EMIGRANTS uk_UA
dc.title.alternative ПРОФЕСІЙНА ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНИХ ТРУДОВИХ ЕМІГРАНТІВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account