DSpace Repository

ОПТІМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ ММА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ОСОБИСТО

Show simple item record

dc.contributor.author Гаврилов, Ю. В.
dc.date.accessioned 2023-01-13T12:02:28Z
dc.date.available 2023-01-13T12:02:28Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16805
dc.description Гаврилов, Ю. В. Оптімізація системи енергобезпечення організму спортсменів ММА на етапі спеціалізованої базової підготовки засобами збалансованого харчування особисто = Optimizing the energy supply system of the body of MMA athletes at the stage of specialized basic training by means of balanced nutrition in person : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» Ю. В. Гаврилова ; наук. керівник к.б.н., доцентка О. М. Гасюк ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра біології людини та імунології. – Херсон : ХДУ, 2022. – 49 с. uk_UA
dc.description.abstract Дипломна робота викладена на 49 сторінках, містить 3 розділи, 6 таблиць та 11 рисунків. Об’єктом розгляду є система енергозабезпечення організму спортсменів. Предметом роботи є вплив на систему енергозабезпечення спортсменів ММА засобів збалансованого харчування на етапі спеціалізованої базової підготовки. Метою роботи є оптимізація спеціалізованої базової підготовки спортсменів ММА шляхом покращення системи енергобезпечення організму. У першому розділі представлені основні відомості про систему енергозабезпечення організму людини, У другому розділі ми визначили рівень кортилолу та тестостерону. У третьому розділі ми аналізували та обгрунтовували отримані результати. За результатами роботи зроблені висновки та пропозиції щодо вдосконалення системи збалансованого харчування спортсменів ММА та запропоновано власну систему харчування для спортсменів ММА. За результатами роботи зроблені висновки та пропозиції щодо оптимізація спеціалізованої базової підготовки спортсменів ММА шляхом покращення системи енергобезпечення організму. The thesis is laid out on 59 pages, contains 3 chapters, 6 tables and 11 figures. The object of consideration is the energy supply system of the athletes' body. The subject of the work is the effect of balanced nutrition on the energy supply system of MMA athletes at the stage of specialized basic training. The purpose of the work is to optimize the specialized basic training of MMA athletes by improving the body's energy supply system. In the first section, basic information about the energy supply system of the human body is presented. In the second section, we determined the level of cortisol and testosterone. In the third section, we analyzed and substantiated the obtained results Based on the results of the work, conclusions and proposals for improving the system of balanced nutrition of MMA athletes were made, and an own nutrition system for MMA athletes was proposed Based on the results of the work, conclusions and proposals were made regarding the optimization of the specialized basic training of MMA athletes by improving the body's energy supply system. uk_UA
dc.subject енергозабезпечення спортсменів uk_UA
dc.subject ММА засоби збалансованого харчування uk_UA
dc.subject спеціалізована базова підготовка uk_UA
dc.subject energy supply for athletes uk_UA
dc.subject MMA means of balanced nutrition uk_UA
dc.subject specialized basic training uk_UA
dc.title ОПТІМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ ММА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ОСОБИСТО uk_UA
dc.title.alternative OPTIMIZING THE ENERGY SUPPLY SYSTEM OF THE BODY OF MMA ATHLETES AT THE STAGE OF SPECIALIZED BASIC TRAINING BY MEANS OF BALANCED NUTRITION IN PERSON uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account