DSpace Repository

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

Show simple item record

dc.contributor.author Козій, Т. П.
dc.date.accessioned 2014-10-08T08:40:04Z
dc.date.available 2014-10-08T08:40:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/172
dc.description Козій, Т. П. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА / Т. П. Козій // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. праць. - 2012. - № 2(8). – С. 137-145. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню особливостей системного кровообігу та морфофункціональних змін міокарда лівого шлуночка серця в чоловіків зрілого віку з артеріальною гіпертензією ІІ ступеня. Показано, що під впливом хронічного стабільно високого підвищеного артеріального тиску серце людини підлягає ремоделюванню, що виявляється у збільшенні індексу маси міокарда лівого шлуночка за рахунок потовщення його стінок в процесі компенсаторних пристосувань до підвищеного навантаження, або його дилатації на стадії декомпенсації. Обґрунтовано значення типу гіпертрофії лівого шлуночка серця при складанні комплексної програми лікувальної фізкультури та доборі спеціальних фізичних вправ, спрямованих на покращення життєздатності міокарда. Статья посвящена изучению особенностей системного кровообращения и морфофункциональных изменений миокарда левого желудочка у мужчин зрелого возраста с артериальной гипертензией II степени. Показано, что под влиянием стабильно высокого повышенного артериального давления сердце человека подлежит ремоделированию, что проявляется в увеличении индекса массы миокарда левого желудочка за счет утолщения его стенок в процессе компенсаторных приспособлений к повышенной нагрузке, или его дилатации в стадии декомпенсации. Обосновано значение типа гипертрофии левого желудочка сердца при составлении комплексной программы лечебной физкультуры и подборе специальных физических упражнений, направленных на улучшение жизнеспособности миокарда. The article is devoted to study characteristics of systemic blood flow and morphofunctional changes in the myocardium of the left ventricle in middle-aged men with hypertension II degree. It is shown that under the influence of chronic stable high blood pressure heart of man is subject to remodeling, which manifests itself in increasing the index of left ventricular mass due to thickening of its walls in the process of compensatory adaptations to the increased load, or dilation in the decompensate stage. Justified by the value of the type of left ventricular hypertrophy of the heart in the preparation of a comprehensive program of physical therapy and selection of specific exercises designed to improve myocardial viability. uk_UA
dc.subject артеріальна гіпертензія uk_UA
dc.subject лікувальна фізкультура uk_UA
dc.subject геометрія серця uk_UA
dc.subject гіпертрофія міокарда uk_UA
dc.subject гіпертрофія міокарда uk_UA
dc.subject системний кровообіг uk_UA
dc.subject артериальная гипертензия uk_UA
dc.subject лечебная физкультура uk_UA
dc.subject геометрия сердца uk_UA
dc.subject гипертрофия миокарда uk_UA
dc.subject системное кровообращение uk_UA
dc.subject hypertension uk_UA
dc.subject physiotherapy uk_UA
dc.subject the geometry of the heart uk_UA
dc.subject myocardial hypertrophy uk_UA
dc.subject systemic circulation uk_UA
dc.title ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account