DSpace Repository

ФІТОТЕСТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО СИНТЕТИЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН – КОМПЛЕКСУ СПІРОКАРБОН З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Сидорович, М. М.
dc.contributor.author Кундельчук, О. П.
dc.contributor.author Кот, С. Ю.
dc.date.accessioned 2017-01-24T10:05:44Z
dc.date.available 2017-01-24T10:05:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/2358
dc.description Сидорович, М. М. ФІТОТЕСТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО СИНТЕТИЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН – КОМПЛЕКСУ СПІРОКАРБОН З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ / М. М. Сидорович, О. П. Кундельчук, С. Ю. Кот // Природничий альманах. Біологічні науки : зб. наук. праць. - Херсон, 2016. - Вип. 23. - С. 108-116. uk_UA
dc.description.abstract У статі висвітлені результати моніторингового дослідження щодо характеристики біологічних властивостей синтезованого в Херсонському державному університеті комплексу спірокарбон з бурштиновою кислотою (СБ) – нового регулятора росту рослин. Вона складена в процесі фітотестування препарату. Пророщене насіння пшениці озимої Triticum durum Desf. і пшениці ярової Triticum aestivum L., культура ряски малої Lemna minor L. увійшли до складу батареї фітотестів. Різні концентрації комплексу СБ, його окремих компонентів та їх суміш були протестовані цією батареєю. Біометричні, цитологічні і біохімічні показники фітотестів визначили по завершенню експерименту. Проведене моніторингове дослідження на батареї фітотестів показало, що комплекс спірокарбону з бурштиновою кислотою не є полютантом; здійснює незначну ушкоджуючу дію на організм; не має фітотоксичного і цитотоксичного ефектів; має видоспецифічні рістрегулюючі і біостимулюючі властивості; має певні температуропротекторні властивості. Виникнення біостимулюючих властивостей спричинено утворенням комплексної хімічної речовини з спірокарбону і бурштинової кислоти. В статье освещены результаты мониторингового исследования характеристики биологических свойств синтезированного в Херсонском государственном университете комплекса спирокарбон с янтарной кислотой - нового регулятора роста растений. Она составлена в процессе фитотестирования препарата. Пророщенные семена пшеницы озимой Triticum durum Desf. и пшеницы яровой Triticum aestivum L., культура ряски малой Lemna minor L. вошли в состав батареи фитотестов. Различные концентрации комплекса, его отдельных компонентов и их смесь были протестированы этой батареей. Биометрические, цитологические и биохимические показатели фитотестов определили по завершению эксперимента. Проведенное мониторинговое исследование на батарее фитотестов показало, что комплекс спирокарбону с янтарной кислотой не является полютантом; осуществляет незначительное повреждающее действие на организм; не имеет фитотоксичних и цитотоксического эффектов имеет видоспецифические рострегулирующие и биостимулирующие свойства; имеет определенные температуропротекторние свойства. Возникновение биостимулирующих свойств вызвано образованием комплексу химического вещества спирокарбону и янтарной кислоты. uk_UA
dc.subject фітотест uk_UA
dc.subject стимулятор росту рослин uk_UA
dc.subject екологічна безпечність uk_UA
dc.subject фитотест uk_UA
dc.subject стимулятор роста растений uk_UA
dc.subject экологическая безопасность uk_UA
dc.title ФІТОТЕСТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО СИНТЕТИЧНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН – КОМПЛЕКСУ СПІРОКАРБОН З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ uk_UA
dc.title.alternative ФИТОТЕСТИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ - КОМПЛЕКСА СПИРОКАРБОН С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account