DSpace Repository

Факультет психології, історії та соціології

Факультет психології, історії та соціології

 

Recent Submissions

 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Соціально-психологічні теорії особистості» є концепції соціокультурного виміру дослідження особистості як цілісної, зрілої, повноцінної індивідуальності. ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Соціально-психологічний тренінг» є особливості розвитку і протікання групових процесів та закономірності внутрішньогрупової динаміки в тренінговій групі. ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Психологія управління» є психологічні закономірності управлінських відносин, які огорнули всіх людей як членів трудового колективу. Міждисциплінарні зв’язки: ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Психологія соціальних відносин» є психологічні механізми впливу на людину та її свідомість під час консультування, тренінгів та масових заходів. Міждисциплінарні ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Експериментальна психологія» є з’ясування, вимір і обґрунтування об’єктивних закономірностей психологічних феноменів за допомогою об’єктивних методів. Мі ...
 • Blynova, O.; Derevianko, S.; Ivanova, O.; Popovych, I. S.; Estay Sepulveda, J. G.; Блинова, О. Є.; Дерев’янко, С. М.; Іванова, О. В.; Попович, І. С.; Естай Сепулведа, Х. Г. (2022)
  The purpose is to examine professional relevance in the formation of migration policy in the dimensions of social geography and social-psychological determinants of emigrants’ behavior. We conducted empirical research ...
 • Popovych, I. S.; Kurova, A.; Koval, I.; Kazibekova, V.; Maksymov, M.; Huzar, V.; Попович, І. С.; Курова, А. В.; Коваль, І. А.; Казібекова, В. Ф.; Максимов, М. В.; Гузар, В. М. (2022)
  The purpose of the article is to conduct empirical research on interdependence of the key individual psychological characteristics of handball referees before the beginning of a game; perform comparative analysis of the ...
 • Zinchenko, S.; Tovstokoryi, O.; Nosov, P.; Popovych, I. S.; Kyrychenko, K.; Зінченко, С. М.; Товстокорий, О.; Носов, П. С.; Попович, І. С.; Кириченко, К. В. (2022)
  The article deals with the use of Pivot Point to optimize vessel control. It is shown that the position of the Pivot Point should be calculated relative to the center of rotation, and not the center of gravity, as ...
 • Popovych, I. S.; Halian, I.; Pavliuk, M.; Kononenko, A.; Hrys, A.; Tkachuk, T.; Попович, І. С.; Галян, І. М.; Павлюк, М. М.; Кононенко, А. О.; Грись, А. М.; Ткачук, Т. Л. (2022)
  The study presents a correlation analysis of factors and theoretical arguments of the established empirical facts that make up the content of emotional (intelligence) quotient of athletes (n = 125). The purpose is an ...
 • Блинова, О. Є.; Бабатіна, С. І.; Казібекова, В. Ф.; Олейник, Н. О.; Тавровецька, Н. І.; Шебанова, В. І. (2022)
  Навчально-програмне видання є збірником навчальних програм з циклу професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП Психологія/спеціальності 053 Психологія/галузі знань 05 Соціальні та ...
 • Блинова, О. Є.; Бабатіна, С. І.; Казібекова, В. Ф.; Крупник, І. Р.; Мойсеєнко, В. В.; Олейник, Н. О.; Попович, І. С.; Тавровецька, Н. І.; Шебанова, В. І. (2022)
  Навчально-програмне видання є збірником навчальних програм з циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП Психологія/спеціальності 053 Психологія/галузі знань 05 Соціальні та ...
 • Popovych, I.; Stepanenko, L.; Savchuk, O.; Zavatska, N.; Koval, I.; Попович, І. С.; Степаненко, Л. В.; Савчук, О. А.; Завацька, Н. Є.; Коваль, І. А. (2022)
  El objetivo del artículo es fundamentar teóricamente y estudiar empíricamente los estados mentales dominantes de los militares que sirven en el ejército, algunos de los cuales participaron en operaciones militares; determinar ...
 • Popovych, I.; Kokorina, Y.; Pyslar, A.; Palchynska, M.; Pavliuk, M.; Raіevska, Y.; Torop, K.; Попович, І. С.; Кокоріна, Ю. Є.; Пислар, А. Б.; Пальчинська, М. В.; Павлюк, М. М.; Раєвська, Я. М.; Тороп, К. С. (2022)
  The aim of the article is to study the mental states factors of primary school pupils’ anxiety during the progression of the COVID-19 pandemic. The psychological factors of school anxiety and fears are theoretically ...
 • Zaverukha, O.; Popovych, I.; Karpenko, Y.; Kozmenko, O.; Stelmakh, O.; Borysenko, O.; Hulias, I.; Kovalchuk, Z.; Заверуха, О. Я.; Попович, І. С.; Карпенко, Є. В.; Козьменко, О. І.; Стельмах, О. В.; Борисенко, О. М.; Ковальчук, З. Я. (2022)
  The article is devoted to the theoretical substantiation and empirical research of dynamic features of successful professional identity’s formation of students-psychologists in institutions of higher education. The importance ...
 • Popovych, I.; Zavatska, N.; Bozoyan, M.; Vorobel, M.; Blyskun, O.; Klenina, K.; Попович, І. С.; Завацька, Н. Є.; Бозоян, М. А.; Воробель, М. М.; Блискун, О. О.; Кленіна, К. В. (2022)
  El objetivo del presente artículo es argumentar teóricamente e investigar empíricamente las orientaciones valorativas de los participantes del bullying en el espacio educativo. Se argumentaron teóricamente las características ...
 • Popovych, I.; Semenov, O.; Skliaruk, A.; Sotnikova, K.; Попович, І. С.; Семенов, О. С.; Склярук, А. В; Сотнікова, К. К.; Семенова, Н. І. (2021)
  The aim of the article was empirical research of the dominant psycho-emotional states of university lecturers during the progression of the COVID-19 pandemic. The article is devoted to an empirical study of the factor ...
 • Hudimova, A.; Popovych, I.; Savchuk, O.; Lіashko, V.; Pyslar, A.; Hrys, A.; Гудімова, А. Х.; Попович, І. С.; Савчук, О. А.; Ляшко, В. В.; Пислар, А. Б.; Грись, А. М. (2021)
  Social media have an ambivalent effect on the physical activity of young athletes. The purpose is to establish the relationship between young athletes’ psychological disorders through the excessive use of social media. ...
 • Mateichyk, V.; Zinchenko, S.; Tovstokoryi, O.; Nosov, P.; Nahrybelnyi, Ya.; Popovych, I.; Kobets, V.; Матейчук, В. М.; Зінченко, С. М.; Товстокорий, О.; Носов, П. С.; Нагребельний, Я.; Попович, І. С.; Кобець, В. М. (2021)
  Управління судном під час шторму є найскладнішим етапом плавання судна, оскільки вимагає швидкого прийняття рішень у складних умовах. Практичний досвід показує, що погіршення умов праці екіпажу зазвичай пов’язане зі ...
 • Mamenko, P.; Zinchenko, S.; Nosov, P.; Kyrychenko, K.; Popovych, I.; Nahrybelnyi, Ya.; Kobets, V.; Маменко, П. П.; Носов, П. С.; Попович, І. С.; Зінченко, С. М.; Кириченко, К.; Нагребельний, Я.; Кобець, В. М. (2021)
  Розглянуто питання оптимального уникнення зіткнення в полі ризику цілі. Запропоновано метод оптимальної дивергенції шляхом маневрування курсом, що дає можливість мінімізувати траєкторію розбіжності при заданому ризику ...

View more