DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ, БАТЬКИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОРДОНОМ

Show simple item record

dc.contributor.author Крупник, І. Р.
dc.date.accessioned 2014-10-16T08:44:42Z
dc.date.available 2014-10-16T08:44:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/268
dc.description Крупник, І. Р. Особливості психічної депривації у підлітків, батьки яких працюють за кордоном. / І. Р. Крупник // Психологія діалога і світ людини : зб. наук. праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка / за ред. Г. В. Дьяконова. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. - Вип. 1. - С. 126 – 135. uk_UA
dc.description.abstract У роботі висвітлено проблему дітей, батьки яких – трудові мігранти.Відсутність батьків на протязі великого проміжку часу, є депривуючим чинником, який негативно впливає на розвиток особистості підлітка. Підліток в силу вікових особливостей дуже чутливий до впливу родинної депривації. У статті також намічені шляхи послаблення деприваційних проявів. uk_UA
dc.description.abstract Психическая депривация, как влиятельный фактор развития психических процессов у подростков, родители которых работают за границей.В данной работе освещается проблема детей, родители которых – трудовые мигранты. Длительное отсутствие родителей является депривирующим фактором, который негативно влияет на развитие личности подростка. Подростковый возраст является одним из наиболее сензитивных периодов к влиянию родительской депривации. В статье намечены пути преодоления депривационных проявлений.
dc.description.abstract Psychic deprivation, as influential factor developments of the psychic processes beside teenager of the parents which work abroad. In given work is illuminated problem children, parents which - labor emigres. The Long absence of the parents is factor deprivation, which negative influences upon development of the personalities of the teenager. Teen’s age is one of most sensitive period to influence parental deprivation. In article is also intended way of the softening deprivation consequence.
dc.subject психічна депривація uk_UA
dc.subject родинна депривація uk_UA
dc.subject деприваційний вплив uk_UA
dc.subject підліток uk_UA
dc.subject психическая депривация uk_UA
dc.subject семейная депривация uk_UA
dc.subject депривационное влияние uk_UA
dc.subject подросток uk_UA
dc.subject psychic deprivation uk_UA
dc.subject household deprivation uk_UA
dc.subject deprivation influence uk_UA
dc.subject teenager uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ, БАТЬКИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОРДОНОМ uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account