Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3127
Title: ФІЛОСОФІЯ МОВИ Ж. ДЕРРІДИ
Authors: Полєвікова, О. Б.
Issue Date: 2012
Abstract: Автор статті досліджує специфіку лінгвофілософського вчення яскравого представника французького постмодерну ХХ століття Ж.Дерріди в аспекті з’ясування методологічних основ словоцентричного підходу до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку.
Description: Полєвікова, О. Б. Філософія мови Ж. Дерріди / О. Б. Полєвікова // Формування особистості дошкільника засобами освітніх технологій : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 11 – 12 жовтня 2012 р.) / Криворізький пед. ін-т ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КПІ», 2012. – С. 11-14.
URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3127
Appears in Collections:Педагогічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf201.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.