Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3338
Title: Соціально-психологічні очікування : становлення, розвиток, вітчизняний та зарубіжний досвід
Authors: Попович, І. С.
Issue Date: 2005
Abstract: У статті здійснено теоретичне дослідження проблеми соціально-психологічних очікувань в зарубіжній і вітчизняній науковій теорії та практиці. Розглянуто поняття, природу, становлення та виокремлено періоди активного розвитку проблеми соціально-психологічних очікувань. На базі теоретичного вивчення має місце спроба власного визначення категорії соціально-психологічних очікувань.
Description: Попович, І. С. Соціально-психологічні очікування : становлення, розвиток, вітчизняний та зарубіжний досвід / І. С. Попович // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психол. імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2005. – Т. VІІ. – В. 2. – С. 179–188.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3338
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf287.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.