Факультет іноземної філології Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 462
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)Шапошник, О. М.; Shaposhnyk, O. M.
2018ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ВТОРИННИХ СВІТІВ ФЕНТЕЗІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТШапошник, О. М.
2015СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ХРОНОТОПНИХ МАРКЕРІВ ФЕНТЕЗІ В ПЕРЕКЛАДАХ ТЕКСТІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИШапошник, О. М.; Шапошник, О. Н.; Shaposhnyk, O. M.
2014ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ ЖАНРОВИХ ОЗНАК НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТШапошник, О. М.; Шапошник, О. Н.; Shaposhnyk, O. M.
2013ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОГО ВІДТВОРЕННЯ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНОГО КОНТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ ФЕНТЕЗІШапошник, О. М.; Шапошник, О. Н.; Shaposhnyk, O. M.
2013ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФЕНТЕЗІ: ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТШапошник, О. М.
2013CHRONOTOPE FEATURES OF FANTASY: CROSS-CULTURAL AND TRANSLATIONAL ASPECTSShaposhnyk, O.
2012ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ РІЗНИХ ПІДЖАНРІВШапошник, О. М.
2012ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ОРИГІНАЛУ У ПЕРЕКЛАДІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі оригіналу та перекладу текста Йоуна Колфера «Артеміс Фаул»)Шапошник, О. М.
2011ЕМОТИВНІСТЬ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІШапошник, О. М.
2011ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИШапошник, О. М.
2011ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИШапошник, О. М.; Шапошник, О. Н.; Shaposhnyk, O. M.
2010ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВШапошник, О. М.
2009ЛІТЕРАТУРА АБСУРДУ В СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА ЛІНГВІСТИЦІШапошник, О. М.
2018ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇПросяннікова, Я. М.
2016ЗБІРНИК ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ІЗ ЗАВДАННЯМИ з дисципліни «Іноземна мова»: методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів факультету економіки та менеджментуЛенюк, Н. М.
2017ВИДИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІЛенюк, Н. М.
2016КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯЛенюк, Н. М.
2017ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕЛІНГВІСТІВЛенюк, Н. М.; Ленюк, Н. М.; Lenyuk, N. M.
2018ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИХ ТИПІВ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЕЗІЇЗаболотська, О. О.; Заболотская, О. А.; Zabolotska, О. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 462
 next >