Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3746
Title: Про необхідність створення ботанічного заказника місцевого значення «Пилипцеві озера» (околиці НПП «Олешківські піски», Херсонська область, Україна).
Other Titles: О необходимости создания ботанического заказника местного значения «Пылыпцеви озёра» (окрестности НПП «Олешковские пески», Херсонская область, Украина)
The necessity of creation a botanical reserve of local importance "Pylyptsevi Lakes" ("Oleshkovski Sands" Nature Park, Kherson region, Ukraine).
Authors: Захарова, М. Я.
Захарова, М. Я.
Zakharova, M. Ya.
Мельник, Р. П.
Садова, О. Ф.
Мойсієнко, І. І.
Keywords: проектований ботанічний заказник «Пилипцеві озера», рослинність, созофіти
проектируемый ботанический заказник «Пылыпцеви озёра», растительность, созофиты
designed botanical reserve "Pylyptsevi lakes", vegetation, sozophytes
Issue Date: 2015
Abstract: Проаналізовано фіторізноманіття проектованого ботанічного заказника «Пилипцеві озера», який займає частину Олешківської арени Нижньодніпровських пісків (Цюрупинський район, Херсонська область). Рослинний покрив даної території відзначається високою ценотичною і флористичною різноманітністю. Рослинність представлена: псамофітними різнотравно-дерновинно-злаковими степами (класом Festucetea vaginatae Soo 1968 em Vicherek 1972 та класом Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949); болотною рослинністю (класом Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941); галофітними луками (класом Limonio meyeri-Artemisietea I. et V.Solomakha in V.Solomakha 2008 cl. nov.). У флористичному складі досліджених фітоценозів зростають рідкісні та зникаючі види, які мають статус різних категорій охорони. Складено синтаксономічну схему угруповань даної території. Проанализированo фиторазнообразие проектируемого ботанического заказника «Пылыпцеви озёра», который занимает часть Oлешковской арены Нижнеднепровских песков (Цюрупинский район, Херсонская область). Растительный покров данной территории отличается высоким ценотическим и флористическим разнообразием. Растительность представлена: псаммофитными разнотравно-дернинно (куртинно)- злаковыми степями (классом Festucetea vaginatae Soo 1968 em Vicherek 1972 та классом Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949); болотной растительноcтью (классом Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941); галофитными лугами (классом Limonio meyeri-Artemisietea I. et V.Solomakha in V.Solomakha 2008 cl. nov.). В исследованных фитоценозах растут созофиты разных категорий охраны. Составлена синтаксономическая схема сообществ данной территории. It was analyzed the phytodiversity of designed botanical reserve "Pylyptsevi lakes", which occupies part of the Lower Dnieper sands of Aleshkovsky arena (Tsyurupinsk district, Kherson region). The vegetation of the area is characterized by high cenotic and floristic diversity. Vegetation is represented by: psammophyte steppes (class Festucetea vaginatae Soo 1968 em Vicherek 1972 and class Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1949); marsh vegetation (class Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941); halophytic meadows (class Limonio meyeri-Artemisietea I. et V.Solomakha in V.Solomakha 2008 cl. nov.). There are a lot of sozophytes of different categories of protection in the studied plant communities. We made syntaksonomichal scheme plant of communities of the area.
Description: Захарова, М. Я. Про необхідність створення ботанічного заказника місцевого значення «Пилипцеві озера» (околиці НПП «Олешківські піскт», Херсонська область, Україна) / Р. П. Мельник, М. Я. Захарова, О. Ф. Садова, І. І. Мойсієнко // Чорноморськський ботанічний журнал. - Том 11, № 3. -Херсон, 2015. - С. 379 – 385.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3746
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.