Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3881
Title: Проєктний підхід у загальноосвітній риторичній освіті.
Other Titles: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РИТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
THE PROJECT APPROACH IN THE COMPREHENSIVE RHETORICAL EDUCATION
Authors: Нищета, В.А.
Нищета, В.А.
Nyshcheta, V. A.
Keywords: проект
метод проектів
проектний підхід
риторика
риторизація
риторична освіта
проект
метод проектов
проектный подход
риторика
риторизация
риторическое образование
project
method of projects
the project approach
rhetoric
rhetorical education
Issue Date: 2010
Publisher: Львівський національний університет імені Івана Франка.
Abstract: У статті висвітлено сутність проектного підходу та концептуальні особливості його застосування в загальноосвітній риторичній освіті, а також у процесі професійної підготовки студентів-філологів. В статье освещена сущность проектного подхода и концептуальные особенности его применения в общеобразовательном риторическом образовании, а также в процессе профессиональной подготовки студентов- филологов. The essence of approach and conceptual peculiarities of its using in comprehensive rhetorical education and also during professional training of students-philologists has been opened in the article.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3881
Appears in Collections:Факультет філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.