Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4162
Title: COGNITIVE STRATEGIES IN FORMING FOREIGN COMMUNICATION COMPETENCE IN READING
Other Titles: КОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ОБЛАСТІ ЧИТАННЯ
Authors: Sidenko, N. G.
Сіденко, Н. Г.
Keywords: internal/external structure of the text; functional types of the text (FTT); variable constituents of the text (VCT); reference points of the text (RPT); derivative texts (DT); a matrix of the text.
внутрішня/зовнішня структура тексту; функціональні типи тексту; перемінні складові тексту; референти тексту; вторинні тексти; матриця тексту.
Issue Date: 2012
Abstract: The paper discusses a new approach to forming foreign communication competence in reading. For teaching reading as a source for receiving information a cognitive - communicative model is proposed. Attention is focused on the practical implementation of the main principle of the cognitive approach through a set of exercises. Обговорюється новий підхід до формування іншомовної комунікативної компетенції у читанні. Пропонується когнітивно-комунікативна модель для навчання читанню як засобу отримання інформації. Особлива увага приділяється практичному застосуванню головного принципу когнітивного підходу до навчання читанню через низку вправ.
Description: Sidenko, N. G. COGNITIVE STRATEGIES IN FORMING FOREIGN COMMUNICATION COMPETENCE IN READING / N. G. Sidenko // Інтеграційні процеси та інноваційні технології : досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами) / Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету і кафедри іноземних мов № 1. - Харків, 2012. - 436 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4162
Appears in Collections:Факультет іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COGNITIVE STRATEGIES.pdf460.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.