DSpace Repository

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Show simple item record

dc.contributor.author Воробйова, А. В.
dc.contributor.author Єремєєва, Є. Г.
dc.contributor.author Чуба, А. В.
dc.contributor.author Шевельова-Гаркуша, Н. В.
dc.date.accessioned 2017-12-11T14:13:57Z
dc.date.available 2017-12-11T14:13:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5131
dc.description Воробйова, А. В. Ділова англійська мова : методичні рекомендації для студентів немовних факультетів / А. В. Воробйова. - Херсон, 2011. - 127 с. uk_UA
dc.description.abstract Якісне володіння іноземною мовою у період інтеграції України в Європейське та світове співтовариство сприяє поширенню ділових зв’язків та контактів, надає можливість вивчати та ефективно використовувати іноземний досвід ділового спілкування, користуватися сучасними інформаційними технологіями, брати участь у міжнародних конгресах та семінарах, проходити стажування в іноземних державах з метою вдосконалення фахової підготовки, проводити письмовий обмін діловою інформацією тощо. Курс "Ділова англійська мова" має на меті розвиток мовної, прагматичної та міжкультурної компетенції студентів в сфері ділового спілкування. Курс має практичне спрямування, яке здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках тематичного та ситуативного контексту. Методичні рекомендації з курсу «Ділова англійська мова» мають забезпечити послідовність вивчення матеріалу та допоможуть студентові: • оволодіти термінологією та знати ідіоматичні вирази мови ділового спілкування; • розвинути та поглибити навички усного та писемного ділового мовлення; • застосовувати здобуті у процесі вивчення англійської мови професійні та комунікативні навички для більш ефективного вирішення проблем ділового спілкування; • засвоїти особливості письмового оформлення ділових документів англійською мовою. Основними організаційними формами вивчення дисципліни "Ділова англійська мова" є: практичні заняття, виконання самостійної роботи, підсумкова контрольна робота, залік. Практичні заняття мають на меті активізацію мовленнєвих умінь та навичок, їх практичне застосування під час виконання студентами комунікативних вправ та завдань за відповідними темами змістового модуля: «Пошук роботи. Оголошення про пошук роботи/вакансії. Вимоги до кваліфікації», «Резюме (оформлення, види)», «Співбесіда з роботодавцем. Основні вимоги та норми етикету», «Ділова телефонна розмова. Домовленість про зустріч», «Ділова кореспонденція (структура, оформлення ділового листа)», «Види ділових листів», «Електронні засоби зв’язку (факс, телекс)», «Інтернет та електронна пошта». Методичні рекомендації мають чітку структуру та складаються з адаптованих основних та додаткових текстів, лексико-граматичних вправ, завдань для виконання залікової контрольної роботи, словників-мінімумів, списку рекомендованої літератури. Основні тексти охоплюють базові питання ділового спілкування та ведення бізнесу. Післятекстові питання та вправи зорієнтовано на контроль розуміння прочитаного і запропоновано для сприяння розвитку навичок усного мовлення. Додаткові тексти та 6 дискусійні питання для формування комунікативних навичок допоможуть інтенсифікувати навчальний процес. Для кращого засвоєння матеріалу ставиться вимога здебільшого письмового виконання лексико-граматичних вправ, ретельна підготовка до написання словникових диктантів тощо. Тренувальні вправи допоможуть активізувати вживання термінологічної лексики, граматично правильно будувати свої висловлювання. Для закріплення тематичного матеріалу подаються запитання, які виступають планом для обговорення певної теми та спонукають студентів до участі у дискусії.
dc.title ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account