Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5692
Title: До проблеми розвитку історико-педагогічної науки в Україні у другій половині ХІХ століття
Other Titles: К проблеме развития историко-педагогической мысли в Украине второй половины ХІХ века
Some ideas about the development of historical-pedagogical thought in Ukraine of the second half of the ХІХ century
Authors: Бєлан, Г. В.
Белан, А. В.
Belan, H. V.
Keywords: освіта
українська школа
педагогічна думка
історизм
шкільництво
образование
украинская школа
педагогическая мысль
школьная система
историзм
education
Ukrainian school
pedagogical thought
schooling system
Issue Date: 2010
Abstract: У статті висвітлено і систематизовано погляди видатного громадсько- просвітницького діяча ІІ половини ХІХ століття О.Кониського на фактори і перспективи розвитку системи освіти і шкільництва на Україні. В основі історико-педагогічних праць автора лежить його прагнення не тільки теоретично осмислити підвалини розвитку вітчизняної освіти, але й популяризувати їх серед широкого кола читачів. В своей статье « К проблеме развития историко-педагогической мысли в Украине второй половины ХІХ века » обращается к научно- педагогическому наследию одного из известных деятелей культурно- просветительского движения вышеуказанного периода Александра Конисского. Одним из направлений научно-публицистической деятельности просветителя являлось его стремление изучить и донести до читателей богатую историю развития системы образования в Украине, чтобы доказать самодостаточность и самоценность последней. The article of Belan H.V. «Some ideas about the development of historical-pedagogical thought in Ukraine of the second half of the ХІХ century» is devoted to the analysis of the main ideas of A.Konissky about organization and functioning of studying process in Ukraine in the past. Some aspects of the education’s development, its main problems in Ukraine of the second half of the XIX century are also defined in the article.
Description: Бєлан, Г.В. До проблеми розвитку історико-педагогічної науки України у другій половині ХІХ століття [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : [зб. наук. праць/ ред. В.Будак та ін.].- Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. – Вип. 1.30. – С. 148-155.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5692
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджментуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.