DSpace Repository

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МІФОЛОГЕМИ ДОРОГИ В ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

Show simple item record

dc.contributor.author Корівчак, Л. Д.
dc.contributor.author Коривчак, Л. Д.
dc.contributor.author Korivchak, L. D.
dc.date.accessioned 2018-01-17T11:34:14Z
dc.date.available 2018-01-17T11:34:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5794
dc.description КОРІВЧАК, Л. Д. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МІФОЛОГЕМИ ДОРОГИ В ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО / Л. Д. Корівчак // Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки. Літературознавство : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової. – Миколаїв : Вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (15). – С. 94-97. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено особливості міфологеми дороги у віршах М.Чернявського, розкрито інваріантність і поліфункціональність цього першообразу у творчості митця, простежено типологічну спорідненість лірики М.Чернявського з творами поетів-романтиків і модерністів. В статье исследованы особенности мифологемы дороги в стихотворениях Н.Чернявского, раскрыто инвариантность и полифункциональность этого первообраза в творчестве писателя, прослежено типологическое родство лирики Н.Чернявского с произведениями поэтов-романтиков и модернистов. In the article the features of mifologemi of road are investigational in the lyric poetry of M.Chernyavskogo, an invariance is exposed and polifunkcional'nist' this pershoobrazu for a tvorchisti artist, the tipologichnu cognation of lyric poetry of M.Chernyavskogo is traced with works of poets-romanticisms and modernists. uk_UA
dc.subject міфологема uk_UA
dc.subject дорога uk_UA
dc.subject ліричний герой uk_UA
dc.subject модернізм uk_UA
dc.subject мифологема uk_UA
dc.subject дорога uk_UA
dc.subject лирический герой uk_UA
dc.subject модернизм uk_UA
dc.subject mifologema uk_UA
dc.subject road uk_UA
dc.subject lyric hero uk_UA
dc.subject lyric hero uk_UA
dc.title ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МІФОЛОГЕМИ ДОРОГИ В ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО uk_UA
dc.title.alternative ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МИФОЛОГЕМЫ ДОРОГА В ЛИРИКЕ Н. ЧЕРНЯВСКОГО uk_UA
dc.title.alternative FUNCTIONALITY MYTHOLOGIES IN LYRICS ROAD N. CHERNIAVSKY uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account