Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5938
Title: ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’Ї НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ: ЕТНОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Authors: ЩЕРБИНА, В. Ю.
Issue Date: 2015
Abstract: У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз специфіки сімейного виховання дітей у різних за типами родинах, що населяли Південь України на зламі ХІХ – ХХ ст. ст. Простежено основні напрями, форми, методи і засоби виховного впливу на дітей як в однонаціональних, так і в етнічнозмішаних родинах. Здійснено аналіз розвитку поліетнічної сім’ї в історичній ретроспективі, проаналізовано основні її особливості. З’ясовано специфіку виховання у селянських, робітничих сім’ях, родинах духовенства та інтелігенції. На підставі аналізу наявної джерельної та історіографічної бази визначено й обґрунтовано основні тенденції розвитку родини на Півдні України на зламі ХІХ – ХХ ст. ст.
Description: Щербина, В. Ю. Виховання дітей у сім’ї на зламі століть: етнорегіональний аспект : монографія / В. Ю. Щербина. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 185 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5938
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.