Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6550
Title: ЧЕРВОНИЙ СПИСОК МОХОПОДІБНИХ УКРАЇНИ
Other Titles: Red List of Bryobionta of Ukraine
Authors: БОЙКО, М. Ф.
BOIKO, M. F.
Keywords: мохоподібні, червоний список, Україна
Bryobinta, Red List, Ukraine
Issue Date: 2010
Abstract: У монографії наведено відомості про рідкісні та зникаючі види мохоподібних України. Їх нараховується 123 види 66 родів 44 родин, що складає 14,7% усієї бріофлори України. Ці види занесені до офіційних природоохоронних документів: до Червоної книги України – 46 видів, до Світового Червоного списку МСОП – 1 вид, до Червоної книги європейських бріофітів – 92 види, до Додатку І Бернської конвенції та до Європейської директиви з охорони природних місцезростань та дикої фауни і флори – 6. Європейських ендемів у бріофлорі України нараховується 10 видів. Рідкісні види представлені у окремих регіонах України таким чином: у Мішанолісовій зоні їх нараховується 37 видів, у Неморальній зоні – 40, у Лісостеповій – 29, у Степовій – 19, у Карпатській гірській ландшафтній країні – найбільше, 75 видів, у Кримській гірській ландшафтній країні – 23. У адміністративних областях нараховується від 3 (Одеська область), 4 (Кіровоградська, Миколаївська, Харківська), 5 (Полтавська), 6 (Запорізька, Луганська, Сумська), 7 (Дніпропетровська, Хмельницька), 9 (Херсонська, Черкаська), 11 (Донецька, Тернопільська), 12 (Волинська), 14 (Вінницька), 15 (Рівненська), 16 (Чернігівська), 22 (Київська), 25 (Житомирська), 27 (АР Крим), 29 (Чернівецька), 33 (Львівська), до 49 та 50 (Івано-Франківська та Закарпатська, відповідно). Крім 123 рідкісних для усієї України видів, що занесені до офіційних природоохоронних документів, є ще 298 видів, що є рідкісними лише в певних регіонах України. Розрахована на ботаніків, природоохоронців, викладачів та студентів. The book provides information about rare j endandered species of mosses of Ukraine. There are 123 species 66 genere 44 familien representing 14% of all breoflora of Ukraine. These species are lisbed in the officinal environmentel documents – 46 in Red Book of Ukraine, 1 – to the World List of IUNC, 92 – in the Red Data Book of European Bryophytes, to supplement to 1 st Bern Convention and the European Directive of protection nature habitats and Wild fauna and flora – 6. The European endemics are 10 species in Ukraine’s bryoflora. Rare species are presented in the regions of Ukraine in such a way: in mixed-forest zone – 37 species, in Nemoral zone – 40, in Foresn-steppe zone – 29, in Steppe zone – 19, in Carpatian mountain landscape – 75, in Crimean mountain landscape – 23. Rare species are presented in the administrative region’s in such a wey: 3 – in Odesa region, 4 – in Kirovohrad, Mycolaiv, Kharkiv region’s, 5 – Poltava region, 6 – Zaporizhzhya, Luhans’k, Sumy region’s, 7 – Dnipropetrovs’k and Khmelnytsky region’s, 9 – Kherson and Cherkasy region’s, 11 – Donets’k and Ternopil’ region’s, 12 – Volyn’ region, 14 – Vinnitsya region, 15 – Rivne region, 16 – Chernihiv region, 22 – Kyiv region, 25 – Zhytomyr, 27 – AR Crimea, 29 – Chernivtsi region, 33 – Lviv region, 49 – Ivano-Frankivs’k region, 50 – Zakarpattya region. It may be of assistance for botanist, ecologists, geographists, teachers and students.
Description: Бойко, М. Ф. Червоний список мохоподібних України. Рідкісні та зникаючі види мохоподібних України. / Відп. ред. О. Є. Ходосовцев. – Херсон : Айлант, 2010. – 112 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6550
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25 Червоний список Укоаїни 2010 .pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.