DSpace Repository

СТАВЛЕННЯ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Show simple item record

dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.contributor.author Блинова, Е. Е.
dc.contributor.author Blynova, O. Ye.
dc.date.accessioned 2015-02-20T13:20:38Z
dc.date.available 2015-02-20T13:20:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/657
dc.description Блинова, О. Є. Ставлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонів України / О. Є. Блинова // Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. uk_UA
dc.description.abstract У статті представлено результати емпіричного дослідження міграційної готовності студентів університетів України, їх ставлення до трудової міграції та можливостей власної самореалізації за кордоном. uk_UA
dc.description.abstract В статье представлены результаты эмпирического исследования миграционной готовности студентов университетов Украины, их отношения к трудовой миграции и возможностям самореализации за границей.
dc.description.abstract The results of empirical investigation of migrational readiness of students from different Ukrainian universities, their attitude towards labour migration and selfrealization abroad are presented in the article.
dc.subject трудова міграція uk_UA
dc.subject міграційна готовність uk_UA
dc.subject міграційна мотивація uk_UA
dc.subject трудовая миграция uk_UA
dc.subject миграционная готовность uk_UA
dc.subject миграционная мотивация uk_UA
dc.subject labour migration uk_UA
dc.subject migrational readiness uk_UA
dc.subject migrational motivation uk_UA
dc.title СТАВЛЕННЯ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ uk_UA
dc.title.alternative Отношение к самореализации за границей студентов различных регионов Украины uk_UA
dc.title.alternative Attitude towards self-realization abroad of the students from different Ukrainian regions uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account