Індивідуальні колекції викладачів та співробітників Community home page

Browse

Collections in this community

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки початкової освіти. Кафедра дошкільної освіти. Кафедра філології. Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії.

Факультет біології, географії і екології

Кафедра ботаніки. Кафедра біології людини та імунології. Кафедра екології та географії. Кафедра соціально-економічної географії.

Факультет економіки і менеджменту.

Кафедра економіки підриємства. Кафедра менеджменту і адміністрування. Кафедра економічної теорії.

Факультет іноземної філології

Кафедра слов'янських мов та методик їх викладання. Кафедра російської мови та загального мовознавства. Кафедра німецької мови. Кафедра aнглійської мови та методики її викладання.

Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу. Кафедра інформатики програмної інженерії та економічної кібернетики. Кафедра фізики та методики її навчання.

Факультет культури і мистецтв

Кафедра вокалу та хорових дисциплін. Кафедра культурології. Кафедра музичного мистецтва і хореографії.

Факультет перекладознавства

Кафедра англійської і турецької мов. Кафедра романо-германських мов. Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики.

Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму

Кафедра здоров'я людини. Кафедра загальної та неорганічної хімії. Кафедра корекційної освіти. Кафедра туризму.

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра загальної та соціальної психології. Кафедра історії України та методики викладання. Психологічна служба ХДУ. Кафедра практичної психології. Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки.

Факультет технологій та сфери обслуговування

Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування. Кафедра готельно-ресторанної справи

Факультет філології та журналістики

Кафедра української літератури. Кафедра мовознавства. Кафедра соціальних комунікацій. Кафедра української мови.

Юридичний факультет

Кафедра галузевого права. Кафедра адміністративного і господарського права. Кафедра історії та теорії права і держави.