DSpace Repository

Методичні аспекти використання комбінованого навчання під час вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання» у ВНЗ

Show simple item record

dc.contributor.author Гнєдкова, О. О.
dc.contributor.author Gnedkova, O. O.
dc.date.accessioned 2018-11-02T12:37:46Z
dc.date.available 2018-11-02T12:37:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7422
dc.description Гнєдкова, О. О. Методичні аспекти використання комбінованого навчання під час вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання у ВНЗ» / О. О. Гнєдкова // Новітні комп’ютерні технології. – Кривій Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том 12 : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 164 – 176. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є визначення практичної можливості використання технології комбінованого навчання у навчальному процесі на прикладі вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання» у ВНЗ. Задачами дослідження є теоретично обґрунтувати поняття «комбіноване навчання» та розглянути методичні особливості практичного використання комбінованого навчання у навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання». Об’єктом дослідження є навчання за курсом «Методика і технології дистанційного навчання» з використанням комбінованого навчання. Предметом дослідження є методичні аспекти використання комбінованого навчання під час вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання». У дослідженні визначено, що практичне впровадження комбінованого навчання у навчальний процес впливає на підвищення якості знань студентів, що свідчить про ефективність та перспективність використання комбінованого навчання. The aim of this study is to examine the practical possibility of use of blended learning technologies in the learning process on the example of course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education. Objectives of the study is to prove theoretically the concept «blended learning» and to consider methodological features of practical use of blended learning in the learning process in learning the course «Methodology and Distance Learning Technologies». The object of research is the studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» using the blended learning. The subject of research is the methodical aspects of blended learning usage in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education. In this work the defined that practical application of blended learning in the educational process have an influence on the improvement of students’ knowledge quality, indicating of effectiveness and availability of blended learning usage. uk_UA
dc.subject комбіноване навчання uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет» uk_UA
dc.subject blended learning uk_UA
dc.subject information and communication technologies uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.subject distance learning system «Kherson Virtual University» uk_UA
dc.title Методичні аспекти використання комбінованого навчання під час вивчення дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання» у ВНЗ uk_UA
dc.title.alternative Methodical aspects of usage of blended learning in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account