Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7464
Title: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Authors: Мохненко, А. С.
Keywords: метод
методологія
фермерські господарства
ефективність
метод
методология
фермерские хозяйства
эффективность
Issue Date: 2010
Abstract: У статті обґрунтуванні основні методичні підходи до оцінки ефективності функціонування фермерських господарств. Доведено, що основними критеріями, що характеризують порівнянність фермерських господарств є: спеціалізація, розмір землі підприємства, наявність трудових ресурсів тощо. В статье обоснованы основные методические подходы к оценке эффективности функционирования фермерских хозяйств. Доказано, что основными критериями, которые характеризуют сравнимость фермерских хозяйств являются: специализация, размер земли предприятия, наличие трудовых ресурсов, и тому подобное.
Description: Мохненко, А. С. Методичні основи оцінки розвитку і функціонування фермерських господарств / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2010. – №73. – С. 272-279.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7464
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мохненко - ТНВ73.pdf413.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.