Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8317
Title: Соціальна екологія
Authors: Приймак, В.В.
Issue Date: 2018
Abstract: Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення, основні поняття, модулі практичних занять із зазначенням необхідного списку використаних джерел, розроблені тестові та практичні завдання, питання до заліку. Показані проблеми соціальної екології в історичному аспекті, взаємовідносини суспільства та природного середовища. Приділено увагу напрямкам та принципам екологічної політики, моніторингу, екології людини, екологічної культури та вихованню. Призначений для студентів спеціальності 101 «Екологія», рівня вищої освіти «бакалавр».
Description: Приймак, В. В. Соціальна екологія : навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 101 Екологія, рівня вищої освіти бакалавр / В. В. Приймак, С. К. Семенюк. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2018. – 65 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8317
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. ПОСІБНИК Соцекологія.pdf739.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.