DSpace Repository

ВИДАННЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ

ВИДАННЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ

Recent Submissions

 • Блінова, О. М.; Соболь, С. М.; Марченко, І. О. (2023)
  Випуск біобібліографічного покажчика з серії «Вчені Херсонського державного університету» присвячено Олександру Володимировичу Співаковському, доктору педагогічних наук, професору, члену - кореспонденту Національної ...
 • Русанова, Н. Я.; Блінова, О. М. (2022)
  До бібліографічного покажчика «Нова українська школа – новий зміст освіти», включено інформаційні джерела з фондів Наукової бібліотеки ХДУ, зміст яких розкриває перехід від традиційної школи до Нової української школи, ...
 • Арустамова, Н. А.; Блінова, О. М.; Козлова, О. О. (2021)
  Випуск біобібліографічного покажчика з серії «Вчені Херсонського державного університету» присвячено Олександру Євгеновичу Ходосовцеву, доктору біологічних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, лауреату ...
 • Арустамова, Н. А.; Блінова, О. Н.; Рудченко, С. А. (2021)
  Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик дисертацій ХДУ (1982-2020) містить перелік дисертаційних робіт, захищених у спеціалізованих вчених радах Херсонського державного університету та інших наукових ...
 • Арустамова, Н. А.; Русанова, Н. Я. (2019)
  У рекомендаційному покажчику «Молодь в українському суспільстві», який складається з шести розділів, представлено інформацію про книги, статті з періодичних та продовжуваних видань з фондів Наукової бібліотеки ХДУ, зміст ...
 • Арустамова, Н. А.; Блінова, О. М. (2019)
  До анотованого бібліографічного покажчика «Інтелектуальна власність, авторське право в Україні» увійшли інформаційні джерела з фондів Наукової бібліотеки ХДУ (книги, публікації в періодичних та продовжуваних виданнях), ...
 • Арустамова, Н. А.; Блінова, О. М.; Соболь, С. М. (2020)
  Метою покажчика «Дистанційне навчання: сутність, особливості та технології» є інформаційна підтримка процесів впровадження форм і методів дистанційної освіти. До видання включено бібліографічні описи монографій, збірників ...
 • Корж, Л. В.; Козлова, О. О.; Блінова, О. М. (2018)
  Херсонському державному університету – 100 років. Джерела, з яких складається покажчик відображають наукові та культурні досягнення одного із найстаріших навчальних закладів на півдні України. Класичний вуз співпрацює з ...
 • Арустамова, Н. А.; Блінова, О. М. (2019)
  До бібліографічного покажчика «Соціальна політика і соціальна робота» увійшли інформаційні джерела з фондів Наукової бібліотеки ХДУ (книги, монографії, наукові статті, тези, навчальні посібники, навчальнометодичні матеріали ...
 • Арустамова, Н. А.; Харчевнікова, Р. І. (2019)
  Характер сім’ї як соціального інституту зумовлює наявність різноманітних підходів до його вивчення. В покажчику представлені матеріали, що висвітлюють юридичні, соціологічні, психолого-педагогічні аспекти з заданої ...
 • Арустамова, Н. А.; Русанова, Н. Я. (2019)
  У бібліографічному покажчику «Агресія і насильство в сучасній реальності», який складається з п’яти розділів, представлено книги, статті з періодичних та продовжуваних видань з фондів бібліотеки ХДУ, зміст яких розкриває ...
 • Арустамова, Н. А.; Вознюк, Л. І.; Блінова, О. М. (2017)
  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових та науково-методичних праць викладачів Херсонського державного університету за 2007-2017 роки. Покажчик адресовано науковцям, викладачам, працівникам ...
 • Арустамова, Н. А. (2016)
  Рассмотрены тендеции развития научных коммуникаций и роль библиотеки высшего учебного заведения в научно-коммуникационной цепи. Обозначены проблемы, возникающие перед научной библиотекой учебного заведения в связи с ...
 • Харчевнікова, Р. І.; Гаврилюк, Т. В. (2015)
  Активні соціальні трансформації, що відбуваються нині, суттєво змінюють усталені погляди на роль чоловіків і жінок у всіх сферах життя. Нове бачення цієї проблеми пропонують ґендерні концепції, що проголошують рівноправність ...
 • Штуріна, В. Ю.; Блінова, О. М.; Козлова, О. О. (2015)
  В посібнику подані методичні рекомендації, розроблені на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, що містять правила складання бібліографічних записів сучасних вітчизняних і зарубіжних документів на будь-яких ...
 • Тихонов, В. И. (2015)
  В книге собраны, уточнены и систематизированы сведения о 194 Героях Советского Союза Херсонщины. Это славные люди украинской земли, которые родились, учились, работали в Херсонской области, героически защищали и освобождали ...
 • Арустамова, Н. А.; Штуріна, В. Ю. (2013)
  Складність та багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій. Сучасна освіта перебуває в пошуках нової стратегії розвитку й спрямована на впровадження інновацій. ...
 • Корж, Л. В.; Харчевнікова, Р. І. (2013)
  Туризм під впливом процесів глобалізації та інтеграції набуває динамічного розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, ...
 • Корж, Л. В.; Штуріна, В. Ю. (2013)
  Херсонщина – благодатна і щедра земля, за своїми природними та кліматичними умовами належить до кращих територій світу і має великий природно-ресурсний потенціал. Повітря в цих місцях насичене ароматами степових трав, ...

View more