DSpace Repository

Гемоксигеназна активність печінки, селезінки і нирок молодих та старих мишей

Show simple item record

dc.contributor.author Бальоха, Г. Ю.
dc.date.accessioned 2020-04-07T07:51:30Z
dc.date.available 2020-04-07T07:51:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/10420
dc.description Бальоха, Г. Ю. Гемоксигеназна активність печінки, селезінки і нирок молодих та старих мишей: кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” / Г. Ю. Бальоха; наук. керівник к.б.н., доц. С. П. Бесчасний; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра біології людини та імунології . – Херсон: ХДУ, 2019. – 69 с. uk_UA
dc.description.abstract У клітинах людини гемоксигеназа-1 бере участь, головним чином, у захисті від несприятливого впливу оксидантного стресу. Проте її індукцію можуть викликати прозапальні стимули, наприклад додавання ІЛ-1β. Протективне значення гемоксигенази-1 полягає в гальмуванні синтезу прозапальних факторів (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α), підвищенні протизапальних цитокінів (ІЛ-10), а також продуктів деградації гема і їх метаболічних дериватів. Монооксид вуглецю (СО) зменшує вироблення індуцибельної NO-синтази (iNOS), циклооксигенази-2, що відповідають медіаторам запалення - NO і простагландинів. uk_UA
dc.subject гемоксигеназ uk_UA
dc.subject печінка uk_UA
dc.subject селезіка uk_UA
dc.subject нирки uk_UA
dc.title Гемоксигеназна активність печінки, селезінки і нирок молодих та старих мишей uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account