DSpace Repository

Факультет культури і мистецтв

Факультет культури і мистецтв

Recent Submissions

 • Тернавська, Ю. А. (Роботу відкликано згідно з наказом від 16.11.2021 № 1188-Д як таку, в якій виявлено академічний плагіат) (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження традиційного жіночого одягу в Україні. Робота складається з трьох розділів. У першому розділі здійснено аналіз літератури та виокремлено культурний вплив щодо формування ...
 • Досенко, О. М. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто туризм як один із засобів популяризації культури України. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи було проаналізовано сучасний стан досліджень; розглянуто засоби ...
 • Дембровська, А. К. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження корпоративної культури в Україні. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз історії розвитку організацій, як формуючої константи корпоративної ...
 • Галкіна, Г. П. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження клубів та клубних установ в Україні на межі ХХ–ХХІ століть. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз особливостей організації клубної діяльності ...
 • Мевша, С. С. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження кінофестивального руху в Україні на межі ХХ–ХХІ століть. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз літератури, базових понять дослідження; ...
 • Ткач, О. К. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто основні етапи розвитку і становлення шкільного театру в умовах сучасної культури. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи охарактеризовано постмодернізм як соціокультурне ...
 • Тищенко, К. С. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто головні аспекти сучасного монументального мистецтва у контексті культури постмодерну. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи розкрито історію сучасного монументального ...
 • Симинога, А. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто феномен авторського кіно, що протистоїть масовому; їх специфіку в культурі постмодернізму. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи досліджено кінематограф як продукт ...
 • Мелетенко, А. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто карнавалізаційні масові заходи в контексті сучасної української культури. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи розкрито поняття карнавалізації; вплив карнавалізованих ...
 • Кондрашова, А. П. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто розвиток авангардної театральної культури України ХХ–ХХІ століть. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи розглянуто історію розвитку театрального авангарду; досліджено ...
 • Зелінська, А. Р. (2021)
  У кваліфвкаційній роботі розглянуто вплив естетики постмодернізму на розвиток сучасного візуального мистецтва. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи розкрито постмодернізм як художньо-культурний ...
 • Захарченко, О. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження поп-арту як мистецького напряму в історії розвитку культури. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз літератури і деталізовано теоретичне підґрунтя ...
 • Запотоцька, Ю. І. (2021)
  У кваліфікаційній роботі визначено роль закладів культури у збереженні та розвитку вітчизняних культурних традицій в умовах сьогодення. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи охарактеризовано сучасні ...
 • Гмирін, О. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження театрально-фестивального руху в Україні на межі ХХ–ХХІ століть. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз літератури, базових понять дослідження; ...
 • Вовчук, В. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження розвитку масової культури в Україні на межі ХХ–ХХІ століть на прикладі мюзиклів. Робота складається з двох розділів. У першому розділі здійснено аналіз особливостей розвитку ...
 • Ліпей, О. В. (2021)
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) ступеня вищої освіти «бакалавр» містить: 23 стор, 25 використаних джерел. Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних основ і практичних можливостей створення ...
 • Салах, О. В. (2021)
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) ступеня вищої освіти «бакалавр» містить: 23 стор, 20 використаних джерел. Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних основ і практичних можливостей використання ...
 • Рванова, В. О. (2021)
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) ступеня вищої освіти «бакалавр» містить: 23 стор, 22 використаних джерел. В кваліфікаційній роботі представлена аспекти створення ілюстрації її засоби виразності за ...
 • Романова, М. О. (2021)
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) ступеня вищої освіти «бакалавр» містить: 19 стор, 19 використаних джерел. Мета роботи полягає в створенні декоративної композиції в техніці аплікація. Об’єктом ...
 • Прокопенко, Н. А. (2021)
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) ступеня вищої освіти «бакалавр» містить: 23 ст., 13 використаних джерел. Мета роботи – створення натюрморту в техніці пастелі. Реалізація мети передбачає вирішення ...

View more