Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/1113
Title: ОМОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ ДИНАМІЗАЦІЇ СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ІСПАНСЬКИХ СКОРОЧЕННЯХ
Authors: Цимбалістий, Ігор
Keywords: омонім
скорочення
семантична автономізація
конотація
homonym
abbreviation
semantic autonomy
, connotation
Issue Date: 2013
Abstract: У статті проаналізовано вплив явища омонімії на здатність іспанських скорочень до семантичної автономізації. Встановлено, що найбільшу активність до охоплення нових змістів проявляють скорочення, які вступають в омонімічні зв’язки з нормативною лексикою. The influence of homonymy upon the trend of Spanіsh abbreviations to receive semantic autonomy is a subject matter of the analysis in the article.
Description: Цимбалістий, І. Омонімія як засіб динамізації семантичних перетворень в іспанських скороченнях / І. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2013. – Вип. 20. – 299 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1113
Appears in Collections:Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (Випуск 14-23).

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17а.pdf149.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.