DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ КАРАТИСТІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Ткаченко, В. В.
dc.date.accessioned 2020-07-21T06:11:43Z
dc.date.available 2020-07-21T06:11:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11339
dc.description Ткаченко, В. В. Особливості фізичної підготовки юних каратистів = Features of physical training of young karate fighters : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Ткаченко ; наук. керівник к.п.н., доцент О. Г. Шалар ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т фізичного виховання та спорту, Кафедра олімпійського та професійного спорту. – Херсон : ХДУ, 2020. – 63 с. uk_UA
dc.description.abstract В дипломній роботі розглянуто питання особливостей фізичної підготовки юних каратистів. Робота виконана на базі херсонського клубу бойових мистецтв «Будокан». Дипломна робота містить такі розділи: 1) фізична підготовка юних каратистів, як передумова вдосконалення всіх сторін спортивної підготовки; 2) організація та методи дослідження; 3) результати дослідження; В процесі роботи зроблено висновки та пропозиції щодо методики фізичної підготовки юних каратистів. Робота містить 11 таблиць, 49 літературних джерел та 11 додатків. In the diploma work the question of features of physical training of young karate fighters is considered. The work was performed on the basis of the Kherson martial arts club "Budokan". Thesis contains the following sections: 1) physical training of young karate fighters, as a prerequisite for improving all aspects of sports training; 2) organization and methods of research; 3) research results; In the course of work conclusions and offers concerning a technique of physical training of young karate fighters are made. The work contains 11 tables, 49 references and 11 appendices. uk_UA
dc.subject фізична підготовка uk_UA
dc.subject каратист uk_UA
dc.subject спортсмен uk_UA
dc.subject фізичні якості uk_UA
dc.subject тренувальний процес uk_UA
dc.subject physical training uk_UA
dc.subject karate uk_UA
dc.subject athlete uk_UA
dc.subject physical qualities uk_UA
dc.subject training process uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ КАРАТИСТІВ uk_UA
dc.title.alternative FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG KARATE FIGHTERS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account