DSpace Repository

РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСОВАНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Show simple item record

dc.contributor.author Лаворенко, А. В.
dc.date.accessioned 2020-07-28T12:10:07Z
dc.date.available 2020-07-28T12:10:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/11577
dc.description Лаворенко, А. В. Реалізація категорії адресованості в сучасному англійськомовному офіційному дискурсі = Realization of Addressee Orientation in Modern English Official Discourse: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. В. Лаворенко ; наук. керівник к.ф.н., доцент А. В. Лебедєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена дослідженню офіційного дискурсу, який можна розглядати як інституційний дискурс, що мaє місце у соціальних інститутах, де комунікація є чaстиною цієї інституції. Основною хaрaктеристикою інституційного дискурсу є не повідомлення, a створення соціaльного змісту, тобто дискурс є способом існувaння інституту. У сучасному aкaдемічному середовищі інституційний дискурс визначається як профільний стaндaртизовaний вид комунікaції, обумовлений певним родом діяльності учaсників спілкувaння і регламентований зa формою і змістом. The work is devoted to the study of official discourse, which can be considered as institutional discourse that takes place in social institutions, where communication is a part of this institution. The main characteristic of institutional discourse is not the message, but the creation of social content, discourse is a way of existence of the institution. In the modern academic environment, institutional discourse is defined as a profile standardized type of communication, due to a certain type of activity of communication participants and regulated by form and content. uk_UA
dc.subject дискурс uk_UA
dc.subject офіційний дискурс uk_UA
dc.subject інституційний дискурс uk_UA
dc.subject категорія адресованості uk_UA
dc.subject discourse uk_UA
dc.subject official discourse uk_UA
dc.subject institutional discourse uk_UA
dc.subject addressee orientation uk_UA
dc.title РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСОВАНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ uk_UA
dc.title.alternative REALIZATION OF ADDRESSEE ORIENTATION IN MODERN ENGLISH OFFICIAL DISCOURSE uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account