DSpace Repository

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Show simple item record

dc.contributor.author Михайлова, І. В.
dc.date.accessioned 2020-08-06T12:04:31Z
dc.date.available 2020-08-06T12:04:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11667
dc.description Михайлова, І. В. Педагогічні умови виховання толерантності учнів початкової школи = The pedagogical Conditions of Junior Pupils Tolerance Upbringing : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. В. Михайлова ; наук. керівник к. пед. н., доцент І. В. Гриценко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти. – Херсон : ХДУ,2020. - 68 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання толерантності учнів початкової школи. Кваліфікаційна робота містить такі розділи: теоретичні основи виховання толерантності учнів початкової школи ; толерантність як психолого-педагогічна проблема ; основні підходи до виховання толерантності в учнів початкових класів ; експериментальна перевірка педагогічних умов виховання толерантності молодших школярів; обґрунтування педагогічних умов виховання толерантності молодших школярів; стан сформованості толерантності молодших школярів; експериментальна робота з виховання толерантності в освітньому процесі початкової школи. У результаті дослідження зроблено висновки щодо виховання толерантності у учнів початкової школи. The aim of the work is to theoretically substantiate and experimentally test the pedagogical conditions for the education of tolerance of primary school stu-dents. The qualification work contains the following sections: theoretical bases of education of tolerance of elementary school students; tolerance as a psycho-logical and pedagogical problem; basic approaches to the education of toler-ance in primary school students; experimental verification of pedagogical con-ditions for the education of tolerance of junior schoolchildren; substantiation of pedagogical conditions of education of tolerance of junior schoolchildren; the state of formation of tolerance of junior schoolchildren; experimental work on the education of tolerance in the educational process of primary school. As a result of the research, conclusions were made regarding the educa-tion of tolerance in primary school students. uk_UA
dc.subject толерантність uk_UA
dc.subject полікультурність uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject tolerance uk_UA
dc.subject multiculturalism uk_UA
dc.subject modeling uk_UA
dc.title ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ uk_UA
dc.title.alternative THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF JUNIOR PUPILS TOLERANCE UPBRINGING uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account