DSpace Repository

Художній текстиль як засіб формування предметного середовища інтер’єру

Show simple item record

dc.contributor.author Комарькова, Є. І.
dc.date.accessioned 2020-12-22T10:23:20Z
dc.date.available 2020-12-22T10:23:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/12543
dc.description Комарькова, Є. І. Художній текстиль як засіб формування предметного середовища інтер’єру = Art textiles as a means of forming the subject of the interior: кваліфікаційна робота (проєкт). Пояснювальна записка на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. І. Комарькова ; наук. керівник доц., О.Ч. Гоноболіна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну. – Херсон: ХДУ, 2020. – 25 с. uk_UA
dc.description.abstract Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи (проєкту) СВО магістр містить: 24 стор, 20 використаних джерел. Мета роботи полягає у дослідженні впливу художнього текстилю на формування предметного середовища інтер'єру. Об'єкт дослідження:формування предметного середовища житлового інтер'єру. Предмет дослідження: процес створення художнього текстилю. Методи дослідження: відповідають меті і поставленим завданням. Пристворенніпредметівінтер’єрувикористовувалисьметоди конструктивноготаобразногоаналізу, абстрагування та порівняння. В першій частині пояснювальної записки висвітлено, що кожна епоха створює свій певний стиль, який з нею приходить, еволюціонує, минає та відмирає або ж переходить в інший стиль, який багато в чому відрізняючись, формується ще в його межах. Для нас дуже важливий зроблений істориками висновок про те, що «стиль, який існував раніше, не може бути відроджений, як не може бути відроджена також епоха, яку він визначав». Як показує практика останніх років, сучасні житлові і комерційніпросторипредставляютьсвогородумайданчикомдляхудожніхекспериментів з різними матеріалами, в тому числі і з текстилем. Мистецтво текстилю є найдавнішим, еволюція даного матеріалу наочно ілюструє тісний зв'язок з історичним минулим народу, його культурної та прикладним мистецтвом. У другій частині було докладно описано принцип виконання декору в предметному середовищі та послідовність створення триптиху. Таким чином, визначено декілька функцій текстилю в сучасному житловому інтер'єрі. Текстиль на даному етапі є необхідною частиною оформлення будь-якої функціональної зони в житловому приміщенні. Він у великій мірі формує комфортну візуально-тактильне житлове середовище. Серед всіх функцій головними є побутова (утилітарна), естетична (художня) і функція організації простору. Отже,зпочаткудляуспішноговиконаннятворчоїроботинеобхідначіткапослідовністьтворчогопроцесу.Пошукгармонійногокольоровогоікомпозиційногорішення, стилізація декоративних елементів,використання всіх засобів художньої виразності, які властиві обраній техніці та підбір матеріалів має велике значення в реалізації кваліфікаційної роботи (проєкту) у вигляді комплекту декоративних елементів предметного середовища. uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.subject текстиль uk_UA
dc.subject декор uk_UA
dc.subject інтер'єр uk_UA
dc.subject образотворче мистецтво uk_UA
dc.subject design uk_UA
dc.subject textiles uk_UA
dc.subject decor uk_UA
dc.subject interior uk_UA
dc.subject fineart uk_UA
dc.title Художній текстиль як засіб формування предметного середовища інтер’єру uk_UA
dc.title.alternative Art textiles as a means of forming the subject of the interior uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account