DSpace Repository

ВИМІРЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КОНСТАНТИ – ШВИДКОСТІ СВІТЛА У ВІРТУАЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Бельза, К. М.
dc.date.accessioned 2021-07-13T10:10:54Z
dc.date.available 2021-07-13T10:10:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14629
dc.description Бельза, К. М. Вимірювання фундаментальної фізичної константи – швидкості світла у віртуальній фізичній лабораторії = Measurement of the fundamental physical constant - the speed of light in a virtual physical laboratory : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. М. Бельза ; наук. керівник д.п.н., канд. фіз.-мат. наук, професор С. Г. Кузьменков ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2021. – 35 с. uk_UA
dc.description.abstract Ця робота присвячена дослідженню доцільності використання віртуальної фізичної лабораторії на прикладі вивчення теми “Швидкість світла” на уроках фізики у закладах середньої і вищої освіти. На сьогоднішній день існує деякі недоліки в проведені лабораторних робіт з фізики. По-перше, у закладах освіти недостатня кількість потрібного обладнання для проведення фізичних експериментів, що обмежує вчителя фізики в якісному викладанні інформації. Наступною актуальною проблемою є те що, за умов дистанційного навчання, вчитель фізики не має можливості провести реальний експеримент в рамках закладу освіти. Це можна вирішити за допомогою віртуальних фізичних лабораторій. У кваліфікаційній роботі були проведені реконструкції історичних дослідів Рьомера, Фізо та Берардо у віртуальній фізичній лабораторії та розроблені інструкції до виконання лабораторних робіт. This work is devoted to the study of the feasibility of using a virtual physical laboratory on the example of studying the topic "Speed of light" in physics lessons in secondary and higher education. To date, there are some shortcomings in the laboratory work in physics. First, educational institutions do not have the necessary equipment for conducting physical experiments, which limits the physics teacher in the quality of teaching information. The next urgent problem is that, under the conditions of distance learning, a physics teacher does not have the opportunity to conduct a real experiment within an educational institution. This can be solved with the help of virtual physical laboratories. In the qualification work, reconstructions of historical experiments of Römer, Fizo and Berardo in a virtual physics laboratory were carried out and instructions for laboratory work were developed. uk_UA
dc.subject швидкості світла uk_UA
dc.subject віртуальна фізична лабораторія uk_UA
dc.subject учень uk_UA
dc.subject дослід uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject speed of light uk_UA
dc.subject virtual physical laboratory uk_UA
dc.subject student uk_UA
dc.subject experiment uk_UA
dc.title ВИМІРЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КОНСТАНТИ – ШВИДКОСТІ СВІТЛА У ВІРТУАЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ uk_UA
dc.title.alternative MEASUREMENT OF THE FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANT - THE SPEED OF LIGHT IN A VIRTUAL PHYSICAL LABORATORY uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account