DSpace Repository

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Л’яна, К. О.
dc.date.accessioned 2021-07-13T10:29:17Z
dc.date.available 2021-07-13T10:29:17Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14635
dc.description Л’яна, К. О. Організація лабораторних робіт з фізики в умовах дистанційного навчання = The organization of laboratory work in physics within the framework of distance learning: кваліфікаційна робота (проект) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. О. Л’яна ; наук. керівник д.п.н., проф. І. В. Коробова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон: ХДУ, 2021. – 54 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена теоретичному дослідженню основ дистанційного навчання та експериментальній перевірці розробленої методики дистанційного навчання. В роботі було проаналізовано особливості проведення лабораторних робіт в умовах віддаленого навчання, досліджено існуючі засоби та технології для проведення лабораторних робіт з фізики під час дистанційного навчання. На основі цього було розроблено методичні рекомендації для використання обраних засобів та інструментів та перевірана їх ефективність шляхом проведення педагогічного експерименту. Тhe work is devoted to the theoretical research of the basics of distance learning and experimental verification of the developed methods of distance learning. The peculiarities of conducting laboratory works in the conditions of distance learning were analyzed in the work, the existing means and technologies for carrying out laboratory works in physics during distance learning were investigated. Based on this, guidelines for the use of selected tools and instruments were developed and their effectiveness was tested by conducting a pedagogical experiment. uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject заклади загальної середньої освіти uk_UA
dc.subject лабораторні роботи uk_UA
dc.subject засоби навчання uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject general secondary education institutions uk_UA
dc.subject laboratory works uk_UA
dc.subject teaching aids uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ uk_UA
dc.title.alternative THE ORGANIZATION OF LABORATORY WORK IN PHYSICS WITHIN THE FRAMEWORK OF DISTANCE LEARNING uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account