DSpace Repository

ЗАСТОСУВАННЯ STEMТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Архіпов, Д. С.
dc.date.accessioned 2021-12-29T12:03:53Z
dc.date.available 2021-12-29T12:03:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15751
dc.description Архіпов, Д. С. Застосування STEM технологій під час викладання теми : Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів / Application of STEM Technologies in the teaching the topic : Natural conditions and resources of the Black and Azov Seas кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти “магістр”/ Д. С. Архіпов : наук. керівник к. геогр. н., доц. О. В. Давидов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 54 с. uk_UA
dc.description.abstract У науковій роботі розкрито тему використання STEM-технологій у закладах середньої освіти, з географії на тему «Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів». У першому розділі подана загальна характеристика Чорного та Азовського морів їх геологічні, кліматичні, гідрологічні та біологічні особливості. В другому розділі подана інформація про особливості STEM-освіти її типи та особливості застосування на уроках географії. У третьому розділі поданий практичний досвід використання ГІС додатків та інтернет ресурсів, алгоритм їх створення для покращення учбового процесу при викладанні на уроках географії. The scientific work reveals the topic of using STEM-technologies in secondary education, in geography on the topic "Natural conditions and resources of the Black and Azov Seas". The first section presents a general description of the Black and Azov Seas, their geological, climatic, hydrological and biological features. The second section provides information about the features of STEM-education, its types and features of application in geography lessons. The third section presents the practical experience of using GIS applications and Internet resources, the algorithm for their creation to improve the learning process in teaching geography lesson uk_UA
dc.subject STEM-освіта uk_UA
dc.subject ГІС додатки uk_UA
dc.subject Чорне море uk_UA
dc.subject Азовське море uk_UA
dc.subject Природні умови і ресурси uk_UA
dc.subject технології uk_UA
dc.subject електронне тестування uk_UA
dc.subject дистанційна освіта uk_UA
dc.subject творчий підхід до навчання uk_UA
dc.subject модернізація освіти uk_UA
dc.subject STEM education uk_UA
dc.subject GIS applications uk_UA
dc.subject Black Sea uk_UA
dc.subject Sea of Azov uk_UA
dc.subject Natural conditions and resources uk_UA
dc.subject technologies uk_UA
dc.subject electronic testing uk_UA
dc.subject distance education uk_UA
dc.subject creative approach to learning uk_UA
dc.subject modernization of education uk_UA
dc.title ЗАСТОСУВАННЯ STEMТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ uk_UA
dc.title.alternative APPLICATION OF STEM TECHNOLOGIES IN THE TEACHING THE TOPIC: NATURAL CONDITIONS AND RESOURCES OF THE BLACK AND AZOV SEAS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account