DSpace Repository

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. СТАТТЯ ПЕРША

Show simple item record

dc.contributor.author Ільїнська, Н. І.
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2339
dc.description Ільїнська, Н. І. Ціннісні орієнтири молодого покоління в американській та українській прозі другої половини – початку ХХІ століття : типологічний аспект. Стаття перша / Н. І. Ільїнська // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 50. – С. 116-124. uk_UA
dc.description.abstract Дана стаття розпочинає серію статей, у яких розглядаються типологічна схожість та вплив американської літератури нонконформізму на українську поколіннєву прозу кінця ХХ – початку ХХІ ст.. Внаслідок порівняльного аналізу творів Дж.Д.Селінджера та Л.Дереша виявлено низку спільних понять, які характеризують духовно-ціннісні орієнтири молодого покоління. Простежено їхня художня реалізація у типологічно близьких мотивах та образах, інтертекстуальность творів; визначено схоже та відмінне. Данная статья – первая из серии статей, в которых рассматриваются типологическая схожесть и влияние американской литературы нонконформизма на украинскую поколенческую прозу конца ХХ - начала ХХІ ст.. В результате сравнительного анализа произведений Дж.Д.Селинджера и Л.Дереша выявлен ряд общих понятий, которые характеризуют духовно-ценностные ориентиры молодого поколения. Прослежена их художественная реализация в типологически близких мотивах и образах, интертекстуальность произведений; определено схожее и отличное. uk_UA
dc.subject ціннісні орієнтири uk_UA
dc.subject типологічний аспект uk_UA
dc.subject контркультура uk_UA
dc.subject література нонконформізма uk_UA
dc.subject поколіннєва проза uk_UA
dc.subject літературна альтернатива uk_UA
dc.subject алюзивно-ремінісцентний шар uk_UA
dc.subject ценностные ориентиры uk_UA
dc.subject типологический аспект uk_UA
dc.subject контркультура uk_UA
dc.subject литература нонконформизма uk_UA
dc.subject поколенческая проза uk_UA
dc.subject литературная альтернатива uk_UA
dc.subject алюзивно-реминисцентний пласт uk_UA
dc.title ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. СТАТТЯ ПЕРША uk_UA
dc.title.alternative Ценностные ориентиры молодого поколения в американской и украинской прозе второй половины ХХ - начала ХХІ ст.: типологический аспект. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account