DSpace Repository

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Воропай, Н. А.
dc.date.accessioned 2017-03-10T12:56:24Z
dc.date.available 2017-03-10T12:56:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2499
dc.description Воропай, Н. А. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / Н. А. Воропай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – № 5. – С. 90-97. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкривається питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостійної роботи майбутніх фахівців, зокрема початкової ланки освіти. Впровадження в навчальний процес інформаційно- комунікаційних технологій, які можуть сприяти ефективності інноваційних педагогічних технологій, а також підняти на новий рівень традиційні форми навчального процесу, є одним із перспективних напрямків підвищення якості освіти в умовах Болонського процесу. В статье раскрывается вопрос использования информационно- коммуникационных технологий в процессе организации самостоятельной работы будущих специалистов, в частности начального звена образования. Внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, которые могут оказывать содействие эффективности инновационных педагогических технологий, а также поднять на новый уровень традиционные формы учебного процесса, есть одним из перспективных направлений повышения качества образования в условиях Болонского процесса. The article opens the question of the use of informative-communicative technologies in process of organization of independent work of future experts, particularly of initial link of education. Introduction in educational process the informative-communicative technologies, which can assist efficiency of innovative pedagogical technologies and also lift on a new level traditional forms of educational process, is one of perspective directions to improve the quality of education in Bologna process conditions. uk_UA
dc.title ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account