DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ СЛІВ РІЗНИХ СТУПЕНІВ УЗАГАЛЬНЕННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Полєвікова, О. Б.
dc.contributor.author Полевикова, О. Б.
dc.contributor.author Polyevikova, O. В.
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:48:18Z
dc.date.available 2017-07-03T09:48:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3052
dc.description Полєвікова, О. Б. Особливості засвоєння дошкільниками слів різних ступенів узагальнення [Текст] / О. Б. Полєвікова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 2 (45). – С. 68-72. uk_UA
dc.description.abstract Автор статті досліджує особливості розвитку лексичної системи в онтогенезі; з’ясовує сутність кожного етапу розвитку системної організації дитячого словника; визначає можливості засвоєння слів різних ступенів узагальнення. Автор статьи исследует особенности развития лексической системы в онтогенезе; выясняет сущность каждого этапа развития системной организации детского словаря; определяет возможности усвоения слов разных степеней обобщения. The author of the article probes the features of development of the lexical system in ontogenesis; finds out essence of every stage of development of system organization of child's dictionary; determines possibilities of mastering of words of different degrees of generalization. uk_UA
dc.subject лексична система uk_UA
dc.subject онтогенез uk_UA
dc.subject ступені узагальнення слів uk_UA
dc.subject лексическая система uk_UA
dc.subject онтогенез uk_UA
dc.subject степени обобщения слов uk_UA
dc.subject lexical system uk_UA
dc.subject ontogenesis uk_UA
dc.subject degrees of generalization of words uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ СЛІВ РІЗНИХ СТУПЕНІВ УЗАГАЛЬНЕННЯ uk_UA
dc.title.alternative Особенности усвоения дошкольниками слов разных степеней обобщения. uk_UA
dc.title.alternative Features of mastering of words of different degrees of generalization under-fives uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account