Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4131
Title: Державні важелі в сфері стимулювання впровадження інновацій з метою імпортозаміщення.
Authors: Орленко, О. В.
Issue Date: 2014
Description: Орленко, О.В. Державні важелі в сфері стимулювання впровадження інновацій з метою імпортозаміщення / О.В. Орленко // Економіко-політичні процеси інтеграційних прагнень українського суспільства в умовах глобалізації: міжнарод. наук. симпозіум (м. Херсон, 31 січня 2014 р.) / Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон: МУБіП, 2014. – С. 28-31.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4131
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.